කාන්තා බෝම්බකරුවන් 2015

2015 වසන්තයේ විලාසිතා ප්රවණතා: ජැකට්-බෝමර්
මෙම ජැකට් බෝම්බ මුලින්ම කාන්තාවන්ගේ ඇඳුම් ආයිත්තම් සමග සම්බන්ධයක් නොතිබුණද, නූතන ලෝකය සිය හිස මත සියල්ල දැමීමට යොදා ගනී. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ මෙම ආකෘතිය ප්රායෝගිකව සහ විලාසිතාවෙන් යුක්ත වන බැවින් මෙම ආකෘතිය කාන්තාවන් අතර ඉතා ජනප්රියය. මුල් වසන්තයේදී වීදිවල දී බබළන්න අවශ්ය තවත් මොනවාද?

2014-2015 දී, ජැකට් බෝම්බය ප්රමුඛ ස්ථානයක් බවට පත්වූ අතර අවසාන ප්රවණතාවය බවට පත්විය. විවිධ පින්තූර සමඟ අත්හදා බැලීම් කිරීමට සහ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අන්දමින් ඒකාබද්ධ කළ හැකිය

බෝම්බයක් පැළඳීමට කුමක් කළ යුතුද?

කූටා-බෝම්බකරු ප්රතිවිරෝධතා මත සෙල්ලම් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙයි. ඇයගේ සම්භාව්ය ඇඳුම් සහ ට්රැක් සූරී සමඟද ඔබට හොඳින් සම කළ හැකිය. ඇඳුමක් මත පවා පැළඳිය හැකිය! එය සුන්දර නොවේ ද? සෑම කාන්තාවක්ම විශ්වීය ජැකට්ටුවක සිහින දකිනවා. මන්ද නූතන ලෝකයේ වේගයෙන් ප්රායෝගිකව අවශ්යය වේ.

විලාසිතා නිර්මාණ 2015

මෙම වසරේ දී ජැකට් බෝම්බ ටිකක් පරිවර්තනය වී ඇති අතර එය සවිමත් හා දීප්තිමත් වනු ඇත.

පමාණය

අනෙක් පැත්තෙන්, මෙම ආකෘතිය වෙනත් කෙනෙකුගේ උරහිසෙන් ඉවත් කළ ආකාරයට පෙනේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙය නව සොයාගැනීමක් නොවේ, නමුත් පැරණි මාදිලි නැවත පැමිණීම, ටිකක් වැඩි දියුණු කර ඇත.

කැළඹී ඇත

නවීන විලාසිතා කලාවන් ඉතා ගැළපෙන පරිදි, පසුගිය සමයේ සිට මෙම ගමනට ඔවුන් සංක්රමණය විය. විශේෂයෙන් අදාළ වන්නේ කොන්ක්රීට් කට්ටලයක් සහිත බෝම්බ හම් වර්ගයක් වන අතර, අවපතනය කර ඇති ලස්සන ආවරණ සහිත මාදිලි.

බහු අරුත

වසන්තය වර්ණ කැරැල්ලක් වන අතර, මේ කාලයේ දී දීප්තිමත් වර්ණ හා රටා වල බෝම්බ හෙළා ගැනීම යුක්ති සහගත ය. ඔබ සම්භාව්ය වඩා අවශ්ය නම්, තනි වර්ණ-බෝම්බ හලක අවධානය යොමු කරන්න.