දානෝ බෝරිරෝරා කණගාටු වූ "දික්කසාද" සඳහා වැටී ඇත

ගැටලුව තනිවම නොපැමිණි බව ඔවුන් පවසන්නේ පුදුමයක් නොවේ. රූපවාහිනිය ඉදිරිපත් කළ ඩැනී බොරිසොව්ගේ ගැටලු හුදෙක් ප්රහාරයකට ලක් වූ බව පෙනේ.
ඒ සියල්ලම ආරම්භ වූයේ මීට මාසයකට පමණ පෙරයි. ඇගේ සැමියා ඇගේ මෝටර් රථයෙන් ඇයව රැගෙන ගියාය. රූපවාහිනී මාධ්යවේදියෙකුගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ නවතම තොරතුරු දැනගත් පසුව මාධ්යය නැවත පැමිණියා. කෙසේ වෙතත් යුවල පවා දික්කසාද වීමට තීරණය විය.

සතියකට අඩු කාලයකදී ඩැනිය බෝරියාගේ මවගේ වසංගතයෙන් රෝහල්ගත කෙරුණා. ස්ත්රියගේ ද්රෝහීන් හුඟාක් කම්පනයට පත්වූ අතර ඇගේ දුව ඇයට අවදිවිය නොහැකි විය. ගිලන් රථය රෝහලේ 61 හැවිරිදි කාන්තාවක් රෝහලට පැමිණ තිබේ. රූපවාහිනී ඉදිරිපත් කරන්නාගේ හිතවතුන් සැක කරන ආකාරයට එක්කාටිනා බෝරිරෝවා සිය දියණිය බියට පත් කිරීමට තීරණය කළාය. මගේ මව මවක් ඉක්මනින්ම සුදාක් හි පිහිටි ඇගේ නිවසට යන බව සිහින දකිනවාය.

දැන්, දාන සමඟ තවත් කරදරයක්. තම ස්වාමි පුරුෂයා ඇයව අතහැර දැමූ අසභ්ය මෝටර් රථයෙන් මිදීමට තීරණය කිරීම, ගෘහස්ත රූපවාහිනියේ රූපවාහිනිය ප්රචාරය කළාය.

ඉතා ඉක්මනින් බෝරිආරෝව කාඩ්පතට වහාම මුදල් මාරු කිරීමට ඉදිරිපත් වූ තරුණ යුවළක් සම්බන්ධ කර ගත්තේය. රූපවාහිනී සත්කාරක සමාගම දුරකථනය ඔස්සේ ඇගේ කාඩ්පතට දැනුම් දුන්නා. මිනිත්තු කිහිපයකට පසු ඇය බැංකුවෙන් ඇමතුමක් ලැබුණු අතර සියලු කාඩ් දත්ත නියම කිරීමට ඉල්ලා සිටියේ ය:
මිනිත්තු කිහිපයකින් බැංකු සේවකයා මට නැවත ඇමතුමක් ලබා දුන්නා. ඔවුන් මුදල් හුවමාරු කිරීමට අවශ්ය බව ප්රකාශ කළ අතර මට පැවරුම පැවරීමට මගේ සංකේත වචනය ප්රකාශ කළ යුතුයි. මම ඇමතූ අතර මිනිත්තු දෙකකින් මගේ මුදල් කාඩරුවෙන් රු. 240,000 ක් ආපසු ලබා ගත්තා.