2017 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ජන්මසාරය - ටමාරා ග්ලොබා සහ ඇන්ජෙලා පර්ල් වෙතින් ස්ත්රී සර්කෙරෝනය

ටමාරා ග්ලෝබා සිට කේශික කාන්තාවක් සඳහා 2017 වර්ෂය සඳහා හඳහන

වසර අවසානය සෘතුවේ කාන්තාවන් සඳහා ඉතා වැදගත් කාලයකි. දෙසැම්බර් මාසයේ සිදුවන සිදුවීම් විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුය. නව ව්යාපාර සහ ක්රියාකාරී ක්රියාකාරකම්වලට වඩා වර්තමාන තත්වය පිළිබඳ ප්රතිඵලයන්ගේ හැසිරීම හා මාසයට වඩා සුදුසුය. මේ අතර මන්කෝ සොකර් ග්රන්ථය ඉතාමත් ශක්තිසම්පන්න වනු ඇත යන කාරනය තිබිය දී ම, දෙසැම්බර් දෙවන භාගයේ දී එම තරු පන්තියේම සෙනසුරු චලනය වනු ඇත. අනුග්රාහක ග්රහයා චරිතයේ ධනාත්මක ගති ලක්ෂණ ශක්තිමත් කර ඔවුන්ගේ සැලසුම අත්පත් කර ගැනීමට එහි වාට්ටු වලට උපකාරි වනු ඇත.

මාසයේ අවසානයේදී සන් සහ සිකුරු සෙනසුරුට එකතු වේ. සහසම්බන්ධිත අංගයන් හවුල්කරුට ආදරය හැඟීම් ශක්තිමත් කර ගැනීම සහ සම්බන්ධතාවය ස්ථාවර කිරීමට උදව් වේ. අලූත් අවුරුදු උත්සවය සඳහා සූදානම් වීම සඳහා විවාහක යුවළ සූදානම් වන අතර අලූත් අවුරුදු නිවාඩුවක් ගත කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

2017 දෙසැම්බර් මාසයේ ඇන්ජලා පර්ල් වෙතින් කේශරිකා කාන්තාවක් සඳහා

සැරිසැරියන් ගැහැනු ළමයෙකුගේ රූපයෙන් බැහැරව නව විනෝදාංශයක් සොයනු ඇත. පුහුණුවීම් සහ මාස්ටර් පංතිවලට සහභාගි විය හැකිය. වසර අවසාන වන තෙක් නව ක්ෂේත්රයේ සාර්ථකත්වය ළඟා කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත. එහෙත් නව විනෝදාංශය පිලිබඳව අසරණ වන්න එපා. ඇන්ජෙලා පර්ල් වෙතින් වඩාත් නිරවද්ය සෞඛ්ය පුරාවිද්යාව 2017 දෙසැම්බර් මාසයේදී කෙස්රෝරීන් කාන්තාවන්ගේ බලශක්ති ශක්යතාවය අඩුයි. එබැවින් එය බලශක්ති ශක්තියක් වටිනවා. හොඳ විවේකයක් සඳහා කාලය සොයා ගැනීමට වග බලා ගන්න. වෘත්තීමය ක්ෂේත්රයේ දී මෙම සලකුණෙහි නියෝජිතයන් ප්රතිඵල සොයාගෙන ඒවා නඩු අවසන් කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ. දෙසැම්බර් මාසයේ දී, ඔබ ආරම්භකත්වය නොතැබිය යුතු අතර නැවත වරක් කළමනාකරණයේ අවධානය ආකර්ෂණය කර ගත යුතුය. කරදර නොවන්න, උදාසීන කටයුතු වසර සඳහා වැටුප් හා වාරිකයන් කෙරෙහි බලපානු නොලැබේ. ඊළඟ අවුරුද්දේ ඔබට ඉදිරිපත් කළ හැකි සියළුම අදහස්.