සාරා ජෙසිකා පාර්ක් යුවළ නව සපත්තු හඳුන්වා දුන්නා

සුප්රසිද්ධ හොලිවුඩ් නිළියක වන සාරා ජෙසිකා පාර්ක් විසින් සපත්තු මෝස්තර නිර්මාණය කළ බව පවසන ඔවුහු, ඔවුන් විසින් නව සපත්තු නව එකතුවක් නිකුත් කර ඇත. හොඳයි, පසුගිය වසරේ ඇය කිසිවක් නොලැබුනේ ඊනියා "සපත්තු ඕකාර්" - වාරික විලාසිතා පාවහන් සම්මාන. "ලිංගික අවදියේ" සිට කෙරී බ්රැඩ්ෂාවෝගේ පංකා පමණක් නොව, විලාසිතා කර්මාන්තයේ වෘත්තිකයන් විසින්ද ඇයගේ නිර්මාණාත්මක වෘත්තීය දිවිය අඛණ්ඩව කරගෙන යාමට ඇය බැඳී සිටී.

නව රේඛාවේ පදනම වන්නේ ජෙසිකා SJP එකතුවේ සිට විලාසිතා ආකෘති, දැනටමත් විලාසිතාකරුවන්ට දැනටමත් ප්රසිද්ධ කර ඇති නමුත් දැන් සත්ව ප්රසංග සහ රයිනෝසෝන් වලින් සරසා ඇත. සම්භාව්ය කළු සිට "ආම්ලික" ටැන්ජීන් සහ ෆුසිෂියා වැනි වර්ණවලට වඩා ඉතා රසවත්. මේ අනුව, සාරා ජෙසිකා පාර්ක්ර් වෙතින් සපත්තු කාර්යාල සහ රාත්රී සමාජ ශාලාව සඳහා යෝග්ය වේ.

ස්ට්රෝප් එකතුව නමැති නව එකතුවෙන් සපත්තු ලස්සන පමණක් නොව, ඇඟිලි තුඩු සඳහා විශේෂයෙන් සැහැල්ලු වේ. ජනප්රිය නිළියගේ පහසුව සහ සුඛෝපභෝගීත්වය යුගල වශයෙන් ඩොලර් 350 සිට 545 දක්වා යුක්ත වේ.