ඉඳිකටු සමග ප්ලග් කිරීම

කාන්තා විලාසිතා නිතර වෙනස් වේ. රෙදිපිළි හා පුස්සන් වෙළඳාමේ විවිධාකාර ද්රව්යයන්, විලාසිතාකාරිහු අමතක කර ඇති දේවල් මතකයට නංවා, ඉන්පසු ඇඳුම්වල විලාසිතාවේ අංගයන් ඒකාබද්ධ කරති. එහෙත් කාන්තා ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයක් වූ අතර ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයට අත්යවශ්ය අංගයක් විය.

ගැහැණු ඇදුම් ඇලවීම

මෙය කිරීමට ඔබට අවශ්ය වනු ඇත:

පෙර

අපි ගෙතූ ඉදිකටු මත 5, 102 රඳවන අතර අපි රබර් පටිය 2x2 (2 මුහුණත ලූප, 2 වළළු සහ පේළියේ අවසානය දක්වා) හසුරුවන්නෙමු.

ඊට පස්සේ අපි knitting needles අංක 6 වෙනස් කරනවා.

අපි හැඩයේ ලූපයන් බෙදාහරින්නෙමු. මුහුණේ මුඩු විසිරුමු සහිත රවුම් අඩි 10 ක්, කබොලු සැකැස්මක් සහිත ලූප් 10 ක්, ඉලාස්ටික් බෑන්ඩ් 10 කින් යුත් ලූප, නැවත සකස් කිරීම සඳහා ලූප 10 ක් නැවත සකස් කිරීම, ඊලස් 14 බැගින් රුවල් බෑන්ඩ් සමඟ රැවුල බඳින්න.

ලූප 10 ක් සිට 1 පේළියකින් පේ්රලින් සඳහා ලූප 2 ක් ලිවීම, ඉදිරිපස සඳහා ලූප 6 ක්, 2 ලූප.
පේළිය (පේල් 2) රූපයට අනුව බැඳී ඇත.
3 පේළියක්, knit, 1 පේළියක් වැනි.
පින්තූරයේ පේලී 4 පේළිය වටේ.
5 පේළිය - අපි පුද්ගලයන් හතරක් වම් පැත්තට වම් පැත්තෙන් (අපි ලප්ස්, පුද්ගලයන් 2, වැඩ කිරීමට පෙර ලූප හැර දමමු, අපි පහත සඳහන් දෙකක් මුහුණු, වළළු සහ වළළු ආධාරක ගෙමිදුම් ඉඳිකටු සිට).
පින්තූරයේ පේළි 6 ක් බැඳී ඇත.
7 පේළිය - හරස් 4 ධාතු වම් පැත්තට වම් පසින් (අපි වැඩ කිරීමට පෙර 2 ලූප් දෙකක්, උපකාරක ගෙඹිඤ්ඤ ඉදිකටු සිට 2 ලූප් සහ අප වැරදි වැකුණු සමග වපුරා). රූපය අනුව පේළි 14 (පේළි 2, 6 මුහුණු, 2 වළළු) නැවත නැවත කියමු.

පළඳිනියන් ඉදිරිපිට අපි සෙමින් සෙමින් සෙමින් සෙමින් සෙමින් සෙමින් සෙමින් සෙමින් සෙමින් සෙමින් සෙ.මී. 26 සෙ.මී. මැද කොටස 10 ක් වැසෙන අතර සෑම පේළියක් තුළම එක් චක්රයක් වසා තබන්න. මෙය සිදු කිරීම සඳහා ඉදිරිපස ලූප් මෙන්, අපි ඉදිරියෙන් ලූප් ඉවත් කරන්නෙමු, 1 ඉදිරිපස ලුප් කමු, කූඩුව ලූප් හරහා ලූප් ඉවත් කරන්න. රොන්මඩේ කවුළුව සිට 39 සෙ.මී. පසු වසා දමනු ඇත. මෙය කිරීම සඳහා, 1x1 රබර් කලාපය භාවිතා කරමින් 4 වළළු වසා දමන්න. ටයිප් කිරීමේ මායිමේ සිට අපි 60 සෙ.මී. සවි කරමු. අපි වැල් 7 ක් මත උරහිස් පැත්තක බුරුල් වසා දැමීම සඳහා අපි වසා දමමු. දෙවැන්න symmetrically අවසන්.

පසුපස

අපි ඇඳීම මත රඳවන්න, නමුත් බෙල්ල කුළුණකින් තොරව. අපි රෙදි 62 සෙ.මී. කපන්නු අතර ඉලාස්ටික් බෑන්ඩ් 1x1 සමඟ ඉතිරි ඉතිරි වළලු වැසීම.

අපි කොටස් එකතු කරමු

උරහිස් පිටුපස සවි කරන්න. උරහිස පිටුපසට යනවා. අපි neckline ඔස්සේ ලූප තෝරා ගන්නෙමු, අප විසින් සරුරැති හැඩයෙන් යුත් සෙන්ටිමීටි පටියක් සමඟ බැඳ, අපි හුණු වැසුම් වසාමු. අපි සීතල මත ලූප ඇතුල් කරන්නෙමු, අපි 7 ස්ඵටික ස්වරූපයෙන් සවි කළ යුතුය, අපි සමාන වළක් වසාමු.

ඔවුන්ගේ අත් බෑග් සමග සම්බන්ධ වී ඇති අතර වර්තමානයේ කාන්තා ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයක් තුළ මෝස්තරයකි. එය ආලෝකය, ගිම්හානය හෝ උණුසුම විය හැකිය. ගෙතූ ඉඳිකටු සහිත ටස්ට්කෝට් පටිය බැඳීම පහසුය.