නිවුන් දරුවන්ගේ ලිංගික ග්රන්ථය

නිවුන් යුවළක් ඉතා ක්රියාශීලී හා ක්රියාකාරී පුද්ගලයින් වේ. එහෙත් ඔවුන් අස්ථායී ය. බොහෝ විට හවුල්කරුවන් වෙනස් කරන්න. නිවුන් යුවළක් නරක මනෝභාවයකින් සිටියදී, ඔවුන් එසේ ක්රියා කරන විට, ඔවුන් පසුතැවෙනවා. නිවුන් යුවළක් ස්වභාවයෙන්ම ස්වීය, විස්මයජනක පුද්ගලයන්. ඔවුන් "සමාගමෙහි ආත්මය" වේ.

නිවුන් යුවළට බොහෝ ධනාත්මක ලක්ෂණ ඇත. ඔවුන් ඉතා දක්ෂ, බුද්ධිමත් හා විචක්ෂණශීලී ජනතාවකි. ඔවුන්ට හොඳ කතාවක් තිබෙනවා. නමුත් නිවුන් දරුවන් වෙනත් රාශිභූමියක් මෙන් චිත්තවේගීය නොවේ. ඔවුන් වහාම ඔවුන්ගේ මනෝගතිය වෙනස් කර ඔවුන්ගේ ජීවිතවල නව වෙනස්කම් වලට ක්ෂණිකව අනුගත වේ. නමුත් නිවුන් දරු උපතින් ලිංගික හැසිරීම් වලදී සෑම දෙයකම ද්විත්ව හැසිරීම් තිබේ.

නිවුන් දරු උපද්රවයන් අතර බොහෝ විට විස්වාස හා fetishists හමුවීමට හැකිය. හොඳ කලාකරුවන්, කවියන් හෝ විද්යාඥයන් නිවුන් අයෙක්. ඔවුන් නිර්මාණාත්මක ස්වභාවයන්. ඔවුන් ලිංගික සම්බන්ධතා සඳහා සූදානම්ව සිටින්නේ ඔවුන් මානසිකව සූදානම් වූ විට හෝ ඔවුන් කම්මැලිකරු නොවේ. ඔවුන් චැමේලියන්ට කැමතියි, ඔවුන්ගේ හැසිරීම හා මනෝභාවය නිතර වෙනස් කිරීම.

නිවුන් යුවළක් තම ලිංගික ජයග්රහණයන් සටහන් කරන දිනපොලේ සටහන් කිරීමට කැමැත්තක් දක්වයි. විවිධත්වය වැනි ලිංගික සංසර්ගයන් සමග පර්යේෂණ කිරීමට ඔවුන් කැමති වේ. ක්රියාවලිය මෙහෙයවන්නේ නැතත්, ඔහුගේ ලිංගික සහකරු වන විට ඔවුන් කැමති වනු ඇත.

ඇතැම් තීන්දු තීරණ ගැනීම සඳහා ඔවුන් ටිකක් සීතලයි. ඔවුන් මුලින්ම සිය ක්රියාවන් හා ප්රතිවිපාක විශ්ලේෂණය කර ඉදිරියට ගෙන යන්නට තීරණය කරයි. ඔවුන් නව ස්ථාන හා නව මිත්රයින්ට ආදරෙයි. එබැවින් ඔවුහු බොහෝ විට ගමන් කරති. සම්බන්ධතාව කැඩී බිඳී යාම හෝ වෙන්වීම පිළිබඳ ක්රියාමාර්ගයක් අපේක්ෂා නොකළ හොත්, ඔවුන් වහාම විස්ථාපනයක් සොයයි. සංසුන්ව සිටීමට කැමති වන්න. නමුත් නිවුන් යුවළක් තමන්ගේ බොරු බේගල්වල රැඳී සිටියි.

ලිංගික සම්බන්ධකම්වලදී, ඔවුන් දෙදෙනා ආදරය කරන විට ආදරය, ස්පර්ශ කරන්න. ඔවුන් ලිංගික සම්බන්ධතාවන්ගෙන් දුර්වල වී ඇති අතර නව ආදරයට.

නිවුන් මිනිසුන් අතරින් හොඳ නීතිඥයින් හා රාජ්යතාන්ත්රිකයින් වැඩ කරනු ඇත. කාන්තාවන් හොඳ ගෘහණියන්. සියළුම නිවාස 12 ක් සමඟ ලිංගික සම්බන්ධකම් පැවැත්විය හැකිය. එහෙත් ඔවුන් ටෝරස්, අරි සහ ස්ජෙටාටියස් සමඟ හොඳින් සංයුක්ත විය හැකිය.