සන්ටා ෆෙ බිත්තර

1. බිත්තර වේගයෙන් සිසිල් කිරීමට සහ පිරිසිදු කිරීම සඳහා සිසිල් ජලය දමා තැම්බූ අමුද්රව්ය: උපදෙස්

1. බිත්තර වේගයෙන් සිසිල් කර පිරිසිදු ජලය සීතල ව තබන්න. ඔවුන් පොඟවා පසෙකට දමා, කහපාට බඳුනට වෙනම පාත්රයකට සොලවන්න. ප්රෝටීන් වල භාගය වෙන් වෙනම. 2. වෙනම පාත්රයකින් කුළුබඩු, මෙයොනීස්, ගම්මිරිස්, ලුණු හා සුදුළූණු සමඟ කහට කැකැ. 3. කහ මස් මිශ්රණයකින් බිත්තර මිශ්රණය පුරවන්න. මෘදු සෝස් සමග, ඔලිව් හා කොළ ලූණු වලින් සැරසී. සේවය කිරීමට පෙර ශීතකරණයේ තබන්න. Bon appetit!

සේවය: 2