සන්තෝෂය ඇති ගසක් රැකබලා ගන්නේ කෙසේද?

මෙම ගස වෙනත් නම් ඇත, එය සන්තෘප්තියේ ගසක්, මුදල් ගසක් වේ. මෙම ජනප්රිය ගෘහ ශාකය විද්යාත්මක නමක් ඇත - ගසක් ප්රමාණයේ ඝනකමින් යුක්තයි. ටොල්ස්ටින් කාර්යාලයේ හෝ නිවසේ වගා කෙරේ. මෙම බලාගාරය සඳහා වඩාත්ම පොදු නාමය වන අතර, ඒ නිසා එය සදහටම එය හඳුන්වනු ලැබේ, සන්තෝෂය ඇති ගසයි. සන්තෝෂය ඇති ගසක් රැකබලා ගන්නේ කෙසේද?

එය ප්රාථමික සත්කාර අවශ්යය, ආලෝකය නොමැතිකම, දුර්ලභ ජල සම්පාදනය, දරදඬු සහ රෝග වලට ප්රතිරෝධී වන අතර, නියඟයට ඔරොත්තු ද ඇත. මෙම ශාකය ඔවුන්ගේ වක්ර හා පහසු ලක්ෂණ සඳහා මල් වගාකරුවන් විසින් ආදරය කරන ලදී.

පාංශු
ලිහිල් පස සමග නොගැඹුරු භාජනවල සන්තෘප්තියේ ගසක් රෝපණය කරන්න. පීට් මිශ්රණය සිටුවීම සඳහා සුදුසු නොවේ. එහෙත් හියුමස් හා රළු වැලි එකතු කිරීම සහිත කොළ හෝ සොරා සාමාන්ය පෘථිවි හොඳය. බඳුනේ පතුලේ, පැළෑටියේ මුල් දිරාපත් වීමෙන් ආරක්ෂා කරනු ලබන කුඩා ගල් කැට හෝ පුළුල් මැටි තට්ටුවක් තබන්න.

ජලය දැමීම
කාමර උෂ්ණත්වයට නිරාකරණය කර ඇති ජලය අප භාවිතා කරයි. පසෙහි පස ස්පර්ශය නම් පොළොව පොළොව ඇඟිලි ඇල්ලුවහොත්, ගසට ජලය දැමීම අවශ්ය නොවේ. පස වියළි නම්, එය ඔබට එය දිය යුතුය. ටෝල්ස්ටියන් අධික තෙතමනයකට කැමති නැත, අඩු බර දරා ගැනීමට පහසුය. අපි වාරිමාර්ග සඳහා වතුරට තනුක වන ඛනිජ පොහොර සමග ශාක පෝෂණය කරනවා. ශීත ඍතුවේ දී, කෙටුම්පත් වැළකී, ඔබ එය උණුසුම් උපකරණ අසල තබා ගත නොහැකි. ඔබ සූදානම් කළ ගසක් මිලදී ගත නොහැකි ය, එය ඇලෙක්සැන්ඩර් සිට වගා කළ යුතුය, එය ආදරය හා ආදරවන්තයින්ය. එවිට එය භාවිතයේ ඇත. අපි ක්රියාවලිය ගෙන, නිතිපතා පොහොර, කාලානුරූපී විශාල බහාලුම් බවට බද්ධ කරන අතර, එය හොඳින් ආලෝකමත් කළ යුතුය. එහෙත්, අපි ක්රියාවලිය ගෙන එය මුල් පෙනුමට පෙර ජලය මුල් තුලට තැබිය හැකිය. මෙය විශ්වසනීය හා වඩාත් ස්ථාවර ක්රමයකි. ශාක ඉසීමට අවශ්ය නැත, ඔබ පමණක් දූවිලි සිට පත්ර පිසීමට අවශ්ය. ආර්ද්රතාවය වැදගත් නොවේ, නමුත් නිරන්තරව වාතයට අවශ්ය ය.

උෂ්ණත්වය
ගිම්හානයේදී එය අංශක 22 දක්වා යහපත් වේ, ශීත ඍතුවේ දී ඔහු සිසිල් කිරීමට අවශ්ය අංශක 12 දක්වා පවා අංශක 6 දක්වා. ටෝල්ස්ටියන් අවුරුද්ද පුරා ආලෝකය ලබා ගැනීමට කැමතියි, නමුත් සෘජු හිරු එළිය මෙන් නොවේ.

ඔබ මාස දෙකකට වරක් සන්තකයේ ගසක් පෝෂණය කළ යුතු අතර, පතොක් සඳහා පොහොර සිදු කරනු ඇත. වාරිමාර්ග නොමැතිව සැප්තැම්බර් සිට මාර්තු දක්වා සාමකාමී කාලයක් අවශ්ය වේ. ගිම්හානයේදී ඔබ උණුසුම් හා නැවුම් වාතය අවශ්ය වේ. වසන්තයේ දී ශාක බද්ධ කිරීම, වසන්ත හා ගිම්හානයේ දී ගුණ කරයි.

සන්තෝෂය ඇති ගසක් රැකබලා ගැනීමේ අපහසුතාව

අවසාන වශයෙන්, අපි සන්තෝෂය ගස් රැකබලා ගැනීම පහසුය, ශාක හොඳින් වර්ධනය වන අතර, දිගු අවධානයක් අවශ්ය නොවන අතර රැකබලා ගැනීම පහසුය.