ත්රිත්ව තැටියේ ෆ්රයිඩ් චිකන්

එක් පාත්රයේ, පිටි 3 කෝප්ප, සුදුළූණු ලුණු, කළු ගම්මිරිස්, 1 tablespoon අමුද්රව්ය: උපදෙස්

එක් පාත්රයක, පිටි 3 කෝප්ප, සුදුළූනු ලුණු, කළු ගම්මිරිස් 1 tablespoon, පැපිකා සහ කුකුළු මස් සඳහා කුළුබඩු මිශ්ර. වෙනම භාජනයක් තුළ, පිටි, තක්කාලි, බියර් පිටි, 1/4 තේ හැන්දක 1 1/3 කෝප්පයක් මිශ්ර කරන්න. ඇනූ අධික ඝනකමක් ඔබ ටිකක් බීර එක් කිරීමට අවශ්ය විය හැකිය. ෆැරන්හයිට් අංශක 350 දක්වා ගැඹුරු ෆ්රයිටර් (තෙල් අංශක 175 ක්) දක්වා තෙල් උණු කර දමන්න. පුංචි වතුර සමග කුකුළු මස් කෑල්ලක් පොඟවා පුලුස්සා දමන්න. පිටි ගුලිය සහ පිටි ගුලියකින් නැවත පිටි ගුලිය. උණුසුම් තෙල් චිකන් කැබලි මෘදු ලෙස තබන්න. ෆ්රයි 15 - 18 විනාඩි, හෝ හොඳින් බ්රවුන්.

සේවය: 6