නැවුම් පැල්ලම් සහිත වැලි කේක්

මෙම වට්ටෝරුව අනුව, ඔබට කිලෝ ග්රෑම් 1 බරින් යුක්ත වනු ඇත. පිරවීම සඳහා පිසිනු ලබන්නේ පිසිනු ලබන්නේ අමුද්රව්ය: උපදෙස්

මෙම වට්ටෝරුව අනුව, ඔබට කිලෝ ග්රෑම් 1 බරින් යුක්ත වනු ඇත. පිරවීම සඳහා එය ඉතා පහසුවෙන් වෙන් කර ඇති පිසිනු ලබන්නේ වඩා හොඳය. සකස් කිරීම: සමජාතීය ස්කන්ධයක් ලබා ගන්නා තෙක් ලීටරයක් ​​සහිත බඳුනක තෙල්, සීනි සහ බිත්තර මිශ්ර කරන්න. පිටි තුළ වත් කර ඇනූ knead. 5-6 mm ක රවුම් හෝ හතරැස් කේක් ඝණකම සෑදීමට ටෙස්ට් 2/3 සිට. වියළි පෑන් හෝ කබලෙන් පෙති මත කේක් තැනීම. බිත්තරයක් සහිත පැතලි කේක් වල වලිග පෙට්ටි ලිහිසි කිරීම සහ පැති පැත්තේ. පිසිනු ලබන්නේ සිප්පිවලින් සහ ඇටකටු නිස්සාරණය කිරීමයි. කප්පාදුව උඩට ඇනූ මත පිසිනු ලබන්නේ පිසිනු. සීනි සමග කුරුඳු මිශ්ර කර සින්ක් සමග ඉසිය යුතු ය. ඉතිරි පිටි ගුලිය සිට, 2-3 මි.මී. ඝන තට්ටුවක් රෝල් කරන්න, තුනී තීරු බවට කපා හා පිහිනුම් තට්ටුව මත තැබිය. බිත්තරයක් සමග මල ලිහිසි කිරීම, උඳුන තුල කේක් ස්ථානයක් සහ 30-35 විනාඩි උෂ්ණත්වය 210-230 ක උෂ්ණත්වයකින් රවුම් කේක් තැනීම.

සේවය: 10