මී පැණි සහ පයින් ගෙඩි සමග කේක්

කේක් සඳහා ඇනූ කරන්න. බඳුනක ක්රීම්, බිත්තර, කහ මදය සහ වැනිලා කසන්න. ආහාර සකසනයක අමුද්රව්ය: උපදෙස්

කේක් සඳහා ඇනූ කරන්න. බඳුනක ක්රීම්, බිත්තර, කහ මදය සහ වැනිලා කසන්න. ආහාර සැකසීමේදී පිටි, සීනි, ලුණු සහ ෙබ්කිං කුඩු ඒකාබද්ධ කරන්න. බටර් එකතු කරන්න. මෙම සංයෝගය වැඩ කරන අතර ක්රීම් මිශ්රණයක් එකතු කරන්න. කොටස් 2 කට ඇනූ භාජනය හා එක් එක් ප්ලාස්ටික් ආවරණය කරයි. ශීතකරණයක් පැය 1 ක් පමණ ශීතකරණයේ ඇනූ 1 කොටස. අනෙක් කොටස ඊළඟ භාවිතය සඳහා වෙන් කර ඇත. ඇනූ දින 2 ක් තුළ ශීතකරණයේ ගබඩා කර හෝ මාස 3 දක්වා ශීත කළ හැක. අංශක 160 ක උඳුනක උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම. පැතලි පොල්ලක් සහිත සැහැල්ලුවෙන් ඉසින ලද මතුපිටක දී 3 මි.මී. ඇනූ මෘදු සහ ඇලෙන සුළු නම්, එය ෙබ්කිං පත්රය මත තබා විනාඩි 5 දක්වා විනාඩි තහනම්. 30 සෙ.මී. විෂ්කම්භය සහිත රවුම් කපා විෂ්කම්භය 25 සෙ.මී. ඉවත් කළ හැකි පහත් බිම් සමඟ අච්චුවක තබා ගත යුතුය. පුලුන් සාදන්න. සීනි විසුරුවා තෙක් සීනි කොළ සීනි, සීනි, මී පැණි සහ ලුණු එකතු කරන්න. බටර් සහ කෙඳි එකතු කරන්න. මිශ්රණයක් මිශ්රණයක් වත් කර විනාඩි 30 ක් සිසිල් කිරීමට ඉඩ දෙන්න. ක්රීම්, බිත්තර සහ කහ මදය එකතු කරන්න. ෙබ්කිං පත්රයක් මත ඇනූ දමන්න. ඇනූ මත පයින් ගෙඩි ඉසිය යුතු ය. ගෙඩි ටිකක් පිරවීම පිරවීම. පැය 1 පමණ රන් දුඹුරු දක්වා පිළිස්සීම. ග්රිල් මත කේක් දමා සම්පූර්ණයෙන්ම සිසිල් කිරීමට ඉඩ දෙන්න. අච්චුවෙන් ඉවත් කර වහාම සේවය කරන්න.

සේවය: 10