විලවුන් "සයිබීරියානු සෞඛ්ය"

සයිබීරියානු ෙසෞඛ සංස්ථාෙව් නිෂ්පාදනවල මානව ෙසෞඛ්යයට උපකාර කිරීම සඳහා පුළුල් පරාසයක ආරක්ෂිත සහ විෙනෝදාත්මක නිෂ්පාදන ඇතුළත් ෙව්. සෞඛ්යමය ආහාර සඳහා ජීව විද්යාත්මක ආහාර ආකලනවල සාරය තිබේ. සායනික අධ්යයනයේ ප්රතිඵලයක් වශයෙන් මෙම සායනය ප්රතිඔක්සිකාරක සංඝටකය වර්ධනය විය.

සයිබීරියානු සෞඛ්ය

සයිබීරියානු සෞඛ්ය සංස්ථාව ස්වභාවික ස්වභාවික අමුද්රව්ය මත පදනම් වූ ආලේපන, ස්වභාවික ද්රව්ය පදනම් කරගත් ආලේපන, ආහාර පාලන අතිරේක ද්රව්ය නිෂ්පාදනය කිරීම සහ විකිණීම සඳහා විශේෂඥයන් වේ. 1996 දී සමාගම පිහිටුවන ලද අතර 1999 දී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන පදනම නිර්මාණය කරන ලද අතර ප්රථම නිෂ්පාදනය නිෂ්පාදනය කරන ලදී. වර්තමානයේ "සයිබීරියානු සෞඛ්ය" රටවල් 12 ක යුරෝපීය, ආසියා සහ ඇමෙරිකාවේ පිහිටි නිශ්චිත නියෝජිත කාර්යාල වේ.

මෙම සමාගමෙහි සියලුම නිෂ්පාදන සහතික කර ජාත්යන්තර සහතික ලබා දී ඇත. නිෂ්පාදන පරාසය ප්රමාණවත් තරම් පුළුල් වේ, දිශාවන් 60 ක් අඩංගු වන අතර ඒවා ප්රධාන කාණ්ඩ 5 කින් එකතු කර ඇත.

සංස්ථාවේ නිෂ්පාදන

බada යනු නිෂ්පාදන සමූහයකි - ඖෂධීය තේ, බෝල්සම්, ටින්කුරේට්, ආහාර ආලේපන සහ අතිරේක ද්රව්ය. මෙම නිෂ්පාදන ශරීරයේ, අවයවවල, පද්ධතීන්ට මෙන්ම, ශරීර ශක්තිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ප්රතිකාර කිරීම සහ මාරු කිරීෙමන් පසුව පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා ඇතිවන කැප්ෂුලා මගින් ඇතිවන කැප්සිල, ඒවායේ දියරයයි.

"සම ආරක්ෂා" - ශරීරය, කකුල්, අත්, ඩොල්ලයිට් කලාපය, පිරිසිදු කිරීම, පෝෂණය, තනුකරණය සහ දරුවන් සඳහා රූපලාවන නිෂ්පාදන සැපයිම.

"හිසකෙස්" - කොණ්ඩය වර්ධනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම, අළු හිසකෙස් සහ පළිඟු වලින් ආරක්ෂා කිරීම, පරිමාව සහ හිසකෙස් ආරක්ෂාව ලබා දීම, දිනපතා රැකවරණ සඳහා අරමුදල් අඩංගු වේ.

"මැසීම" - මුහුණ, ඇස්, තොල්, මැණික් සඳහා වන ආලේපන ලබා දෙයි.

"සුවඳ විලවුන්" - කාන්තාවන් සහ පුරුෂයින් සඳහා සුවඳ විලවුන් සපයයි.

සැරසිලි ආලේපන "සයිබීරියානු සෞඛ්ය" ස්වභාවික අමුද්රව්ය වලින් සාදන අතර, ඔවුන් විශිෂ්ට පෙනුමක් ලබා දෙන අතර, සමෙහි තරුණ හා සමීපව ආරක්ෂා කිරීම, ශරීරයේ සහ මුහුණෙහි සම රැකගන්න.

නිරන්තරයෙන් සයිබීරියානු සෞඛ්ය සංස්ථාව අවුරුද්ද පුරාම ලැයිස්තුගත කර ඇත. එක් නිෂ්පාදිතයක් සෞඛ්ය නිෂ්පාදන සඳහා වෙන් කර ඇත. අනෙක විලවුන් සඳහා සුවඳ විලවුන්, සුවඳ විලවුන්, ආලේපන සඳහා කැප කෙරේ. සෞඛ්යය සඳහා නිෂ්පාදනය සපයන නාමාවලිය රසවත් ය. රසායනාගාර හා වෛද්ය පර්යේෂණවල ප්රතිඵල, සෞඛ්ය හා රෝග සම්බන්ධව ප්රයෝජනවත් ලිපි ද්රව්ය ඉදිරිපත් කරයි. සෑම ආහාර අතිෙර්කයක් ෙහෝ ඖෂධයක් එය ගත යුතු ආකාරය පිළිබඳ විස්තරයක්, එය උපුටා ගන්නා ආකාරය, එය වැඩ කරන ආකාරය සහ එය කරන දෑ පිළිබඳව විස්තරයක් ඇත. ආලේපන නාමාවලිය සමන්විත වන්නේ ඡායාරූප, ලක්ෂණ පිළිබඳ විස්තර, පිරිවැය සහ භාවිතය සඳහා නිර්දේශයන් වේ.

නිෂ්පාදන සමාලෝචන

වෛද්ය සහ රූපලාවන නිෂ්පාදන පිළිබඳ සමාලෝචන "සයිබීරියානු සෞඛ්ය, වඩාත් විවිධාකාර. පොදුවේ, ඔවුන් නරක නැත, ඔවුන්ගේ සාපේක්ෂව කුඩා මිල හා කාර්ය සාධනය වැනි අය. බල්ම් ශක්තිමත් කිරීම ජනප්රියයි. බොහෝ දෙනෙක් ආහාරපාන අතිරේකව ප්රශ්න කළහ. නිෂ්පාදකයාට නොවී, රටේ කීර්තියට හොඳ නමක් ලබා දුන්නේ නැත. "සයිබීරියානු සෞඛ්ය" යන සියලු මාධ්යයන්ගෙන් සෑහීමකට පත් වන අය සිටින්නේ. පොදුවේ ගත් කල, බාල්ක සහ මැජික් ආකලනවලින් අපේක්ෂා නොකරන ගැනුම්කරුවන් මෙම නිෂ්පාදිතයෙන් සෑහීමකට පත් වන අතර ඔවුන්ගේ මිතුරන්ට එය මිලදී ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.