ආච්චිගේ දෙමාපියන්ගේ නිවාඩු

දරුවා රැකබලා ගැනීම සඳහා දරුවා සාමාන්යයෙන් දරුවාගේ මව රැකබලා ගනී. නමුත් ඇතැම් පවුල් තත්වයන් යටතේ, මාතෘ නිවාඩු පිට මාතෘ නිවාඩු පිට කිරීමට දරුවාට අවස්ථාවක් නොලැබෙන තත්වයක් පැනනඟිනු ඇත. මෙම නඩුවේදී, පවුලේ සාමාජිකයන් විසින්, දරුවා රැකබලා ගන්නා කවුන්ටරය තීරණය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, ආච්චි. එතකොට ඇයට ආච්චියි රැකියාවෙන් ඉවත්වෙන්න ඕනෑද නැද්ද කියලා, ඇගේ මිණිබිරියා හෝ මුණුපුරා රැකබලා ගැනීම සඳහා නිවාඩු ගත යුතු කොන්දේසි මොනවාද?

එබැවින්, දරුවන් සිටින පුරවැසියන් සඳහා රාජ්ය ප්රතිලාභ පිළිබඳ "ෆේරි නීතිය" 13 වන වගන්තියට අනුව, දරුවා රැකබලා ගන්නා ඥාතීන්, භාරකරුවන් සහ වෙනත් ඥාතීන්ට රාජ්ය සමාජ ආරක්ෂණය ලබා දී ඇත. ලැයිස්තුගත කර ඇති කාණ්ඩවල මාසික සහනාධාරය මෙන්ම මව ද වයස අවුරුදු එක හමාරකටත් වැඩි කාලයක් ගතවීමෙන් පසු දරුවාගේ රැකවරණය සඳහා සමාන අයිතියක් ඇත. පියාගේ, මවගේ, භාරකරුගේ, වෙනත් ඥාතීන්ට මාසික දීමනාවක් වැඩ කරන ස්ථානයට ගෙවිය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වර්තමාන ව්යවස්ථාව අනුව, දරුවා සහ මව රැකබලා ගන්නා පුද්ගලයා අතර වෙනසක් නැත. දරුවාගේ රැකවරණය සඳහා නිවාඩු ගැනීමේ අයිතිය මව, දරුවාගේ පියා සහ තවත් නෑදෑයෙකු විය හැකිය. මෙම හැකියාව කම්කරු කොන්ත්රාත්තුව තුල ප්රකාශයට පත් කර ඇත.

දෙමව්පියන් නිවාඩු ලබා නිවාඩු සේවකයාට ලබා දෙන ක්රියා පටිපාටිය විස්තර කර ඇති පරිදි (TCRF හි 256 වන වගන්තියට අනුව), සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ කොටස් වශයෙන් දරුවන්ගේ පියා, අත්තම්මා, සීයා, භාරකරුවා සහ දරුවාගේ අනිකුත් ඥාතීන් විසින් භාවිතා කළ හැකිය. මේ තත්වය තුළ වෙනත් පුද්ගලයෙකුට එම නිවාඩු ලබාදී ඇති විට, රැකියාව දිගටම කරගෙන යාම, හමුදා සේවයක් හෝ කොන්ත්රාත්තුවක් යටතේ වැඩ කිරීම දිගටම කරගෙන යනු ඇත්ද යන්න, දරුවා මව විසින් රැකබලා ගත නොහැක්කේ ඇයි දැයි විමසා බලන ලෙසට සේවා යෝජකයාට කිසිදු ප්රශ්නයක් හෝ සැකයක් තිබිය යුතුය. මේ කාලය තුළ ඇය විසින්ම ඇයව බැහැර කළ හැකිය.

මාතෘ නිවාඩු සහ මාතෘ නිවාඩු අවසන් වීමෙන් පසු දරුවාගේ වයස අවුරුදු තුනක් වන තුරු දරුවාගේ රැකවරණය සඳහා නිවාඩු ලබා දීම. උපත ලැබීමෙන් පසු මව දරුවාට රැකවරණයක් ලබා ගත නොහැකි නම්, දරුවාගේ උපතෙන් පසු ඕනෑම අවස්ථාවක ශක්යතාවක් ඇති වෙනත් පුද්ගලයෙකුට එය භාවිතා කිරීමට ඇති ඉඩකඩ සපයයි. දරුවා ඇත්ත වශයෙන්ම පියා හෝ වෙනත් ඥාතියෙකු විසින් රැකබලා ගන්නා අවස්ථා වලදී මෙම තත්වය අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම නිවාඩු දිනය භාවිතා කිරීම අයදුම් පත්ර මූලධර්මය මත පමණි. දරුවා රැකබලා ගැනීමේ අයිතිය ඇයට ලබා දී ඇති අයිතිය ඇයගේ සේවායෝජකයාට ලිඛිත අයදුම්පත්රයක් සමඟ ප්රතිකාර කිරීමෙන් අනතුරුවය. අයදුම්පතට අමතරව, අවශ්ය ලියකියවිලි ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වේ:

මෙම නඩුවේදී, එවන් නිවාඩුවක සිටින බවක් තිබුණද, ආච්චිගේ හැකියාවන් තිබිය හැකිය. ව්යවස්ථානුකූලව වැඩ කිරීමට ඇති අයිතිය සඳහා ද, නමුත් අඩුපාඩු සහිතව: ඌන සේවා නියුක්තිය හෝ නිවාසවල කොන්දේසි යටතේ. මෙම අවස්ථාවල දී, ආචායා ප්රාන්ත සමාජ ආරක්ෂණ පදනම මත ප්රතිලාභ (මාසිකව) ලබා ගැනීමට අයිතිය හිමි වේ. මෙම නිවාඩු කාලය බාධා කළ හැකි අතර ඇයට ආදරය කරන ඕනෑම අවස්ථාවක ඔහු අතට පෙරාතුව කටයුතු කිරීමට ඇයට අයිතියක් ඇත. සේවායෝජකයා ඇයගේ නිවාඩු අනුමත වීමට පෙර එම ආච්චි ලබා දීම ප්රතික්ෂේප කරන විට, ඇය නැවත සේවයේ පිහිටුවීම සඳහා උසාවියට ​​අයදුම් කළ යුතු ය.

දරුවෙකු රැකබලා ගැනීම සඳහා අදහස් කරන නිවාඩුව අනිවාර්යයෙන්ම සේවා කාලය තුළ ඇතුළත් කළ යුතු බව ද සඳහන් කළ යුතුය. සේවායෝජකයා සාමාන්ය සහ අඛණ්ඩ සේවා කාලය තුළ මෙම කාලය ගණනය කෙරේ. ඊට අමතරව, පූර්ව විශ්රාමික විශ්රාම වැටුප් හැර හැරුණු විට, විශේෂයෙන්ම විශේෂඥ සේවා කාලය තුළ දරුවා රැකබලා ගැනීම සඳහා නිවාඩු.