ගණිතය පිළිබඳ ඒකාබද්ධ රාජ්ය විභාගය සඳහා සූදානම් වීම

අන්තර්ගතය

ගණිතය පිළිබඳ ඒකාබද්ධ රාජ්ය විභාගය: මූලික මට්ටමේ එක්සත් රාජ්ය රාජ්ය විභාගයේ පැතිකඩ මට්ටම් - ගණිතය තුළ දී 2016 දී

එවැනි ද්විත්ව මට්ටමේ ක්රමයක් මඟින් උපාධිධාරීන්ගේ දැනුම වඩාත් ප්රශස්ත ලෙස ඇගයීමට විශේෂඥයින්ට ඉඩ සැලසේ. අනෙක් අතට, තමාට තව දුරටත් නව වෘත්තීයවේදී මඟ පෙන්වීමක් සැලසීමට අවස්ථාව සලසා දෙයි.

USE math: මූලික මට්ටමේ

මෙම සහතික කිරීමේ ආකෘතිය 2015 දී ප්රථම වරට ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. මූලික මට්ටමේ ගණිතය පිළිබඳ CME භාවිතාව තාර්කික චින්තනය පරීක්ෂා කිරීම, සරලම ගණනය කිරීම් හා මූලික ඇල්ගොරිතම යෙදීම පිළිබඳ කුසලතාවයන් සැලසුම් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා මෙහි දක්වා ඇත. මූලික මට්ටමේ USE සම්මත කිරීම සඳහා ගුණාත්මක සැකසීම සඳහා, පුහුණු විකල්පයන් ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතුය.

ගණිතය පිළිබඳ පැතිකඩ මට්ටම්වල වාසි සහ අවාසි මොනවාද?

විභාග පත්රයේ උපරිම ලකුණු සංඛ්යාව 20 යි. කාර්යයන් තක්සේරු කිරීමේ විශේෂත්වය - ගණිතයේ මූලික භාවිතාවෙහි ප්රතිඵල 5 ක් සහිත පරිමාණයක් මත තබා ඇති අතර 100-ලක්ෂ පරිමාණයකට පරිවර්තනය කළ නොහැකිය. පැවරුම සඳහා කාලය විනාඩි 180 ක් (පැය 3).

ගණිතයේ මූලික භාවිතයක් සඳහා සූදානම් වීමේ ක්රියාවලිය තුළ ඔබට පොත් සහ නිබන්ධන භාවිතා කළ හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, ඇලන් වොයිට් සහ සර්ජි ඉවානොව් විසින් මූලික මට්ටමේ පුහුණු පරීක්ෂණ එකතුවක් විසදීම සඳහා විසඳුම් සහ 20 ගණිතය පිළිබඳ කෙටි න්යායික අත්පොතක් අඩංගු වේ. මෙම ප්රකාශනය මගින් පරීක්ෂණ කටයුතු වලට පිළිතුරු සපයයි.

එක්සත් රාජ්ය රාජ්ය විභාගයේ පැතිකඩ මට්ටම - 2016 දී ගණිතය

ගණිතමය ගණිතයේදී USE හි සියලුම කාර්යයන් විසඳීම සඳහා විනාඩි 235 ක් (පැය 3 මිනිත්තු 55) වෙන් කරනු ලැබේ. මෙම කාල වකවානුවේදී, ඔබ විසින් කෙටි හා පුළුල් පිළිතුරු සහිත විවිධ අපහසුතා මට්ටමේ කාර්යයන්ගෙන් සමන්විත වන කොටස් 2 ක් (කාර්යයන් 21 ක්) කළ යුතුය.

ගණිතය පිළිබඳ එක්සත් ජනපදයේ භාවිතය සඳහා සූදානම් වීම ආරම්භ කිරීමට පෙර, CMM හි ව්යුහය පිළිබඳ දත්ත සහ ප්රභේදයේ කාර්යය ඇගයීම සඳහා ප්රධාන නිර්ණායක අඩංගු වන පිරිවිතර පරික්ෂා කිරීම පිළිබඳව ප්රවේශමෙන් අධ්යයනය කරන්න.

FIPI Open Bank හි නිල බැනුමේ නිල වෙබ් අඩවියේ ඔබේ මට්ටමේ දැනුම පරීක්ෂා කර ගත හැකිය - කොටස් හරහා යන්න සහ පරීක්ෂණ කාර්යයන් විසඳා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. එකම අරමුණ සඳහා, එක්සත් රාජධානියේ ඒකාබද්ධ විභාගය-2015 ගණිතයෙහි ආදර්ශ පාඨය දෙස බලන්න.

මුද්රිත ප්රකාශන වලින් විශිෂ්ට පුහුණු වැඩසටහනක් වනු ඇත. ගණිතය. යූඑස්ඊඊය සඳහා සූදානම් වීම සඳහා විභාග ප්රශ්න පත්රයේ සම්මතයන් 30 ක් ", ඇල් සෙමෙනෝව විසින් සංස්කරණය කරන ලදි. සහ යාචෙන්කෝ අයි.වී.

ගණිතයේදී USE විසඳා ගන්නේ කෙසේද? වැදගත් උපදෙස්: ප්රවේශමෙන් සියලු ගණනය කිරීම් පරීක්ෂා කරන්න, විශේෂයෙන් කෙටි පිළිතුරු සමඟ කාර්යයන්. ඊට අමතරව, එක් එක් කාර්යය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව, පෙර පරීක්ෂා කරන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම, ගණිතමය විද්යාව සඳහා භාවිතා කරන හොඳ සූදානම කාලය සහ ශක්තිය විශාල වේ. නමුත් ප්රතිඵලය එය වටී. වැඩි විශ්වාසයක් හා සියල්ල හොඳ වනු ඇත!

2015 දී ගණිතය පිළිබඳ ඒකාබද්ධ රාජ්ය විභාගයට සූදානම් වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව විශේෂඥයන්ගේ නිර්දේශයන් ඇසීමට ඔබට අවශ්යද? මෙම වීඩියෝව ඔබට ප්රයෝජනවත් නිර්දේශ බොහොමයක් සොයාගත හැකිය.