මොසෙස්ආරෙල් චීස් සමඟ එළවළු පීසා

අමුද්රව්ය එළවළු සෝදන්න. අපි මොසරිආරලා කුඩා කැබලිවලට කපන්නෙමු. අමුද්රව්ය: උපදෙස්

අමුද්රව්ය එළවළු සෝදන්න. අපි මොසරිආරලා කුඩා කැබලිවලට කපන්නෙමු. මොට්සැරැල්ලා චීස් බඳුනක තබා රතු වයින් විනාකිරි සහ 1/2 කෝප්ප බෝල්සමික් ​​විනාකිරි එකක් වත් කර තබන්න. ලූනු, සුදුළූණු සහ බැසිල් හැදි 2 හැදි ආහාර පිසීමට. සියුම් අමුද්රව්ය කප්පාදු කරන්න. චීස් හා විනාකිරි සමඟ බඳුනට අමුද්රව්ය එකතු කරන්න. ගම්මිරිස් සමග කන්නය. මොසාර්සරය කඩා ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා නොසැලකිලිමත් වන්න. අපි තීරු තුළ ගම්මිරිස් සහ හතු අර්ධ වශයෙන් කපා. පැයක් සඳහා එළවළු කිරීමට අවසර දෙන්න. ඇනූ දමා නැවත නැවත නැඟිටීමට ඉඩ දෙන්න. පිටි ගුලිය කපා ගන්න. දාරවල සමහර චීස් පැටවෙන්න. පරීක්ෂණයක දී බුබුලු ඉවත් කිරීම සඳහා, ඔබ විසුරුවා හරිනවා. ඔලීව තෙල් සමග ඇනූ පිස දමන්න. අපි පීසාවල පදනම සකස් කරද්දී, එළවළු දැනටමත් මැරිලා තිබුණා. ඔවුන්ගෙන් මුළු marinade ඉවත් කරන්න. ඉන්ධන පිරවූ තුරු. අපි පැස්ටෝ ස්ථරයක් තැබුවා. අපි හතු එකතු කරනවා. අමුද්රව්යයේ ඉතිරි කොටස අලංකාර කරන්න. පිසූ තෙක් උඳුන තුල පිළිස්සීම. Bon appetit!

මෙහෙවර: 4