වැනිලා කුකීස් චොකලට් සමඟ

1. කුඩා භාජනයක් තුළ පිටි සහ ෙබ්කිං කුඩු මිශ්ර කරන්න. තවත් පාත්රයක, මෘදු මිශ්ර කරන්නා සමඟ සීනි අමුද්රව්ය: උපදෙස්

1. කුඩා භාජනයක් තුළ පිටි සහ ෙබ්කිං කුඩු මිශ්ර කරන්න. තවත් පාත්රයකදී, මිශ්ර කරන්නා සමඟ ක්රීම් අනුකූලතාවක් සඳහා මෘදු කරවූ බටර් සහ ලුණු තළා. මධ්යක වේගය තුළ සීනි සහ විස්කිරි එකතු කරන්න. එක් එක් එකතු කිරීමෙන් පසුව මිනිත්තු 1 ක් පමණ පිසදැමීම සඳහා බිත්තර එකතු කරන්න. වැනිලා සාරය එකතු කරන්න. මික්සර්වල වේගයේ අඩු වීම සහ පිටි එකතු කරන්න. චොකලට් චොකලට් (හෝ චොකලට් චිප්ස්) එකතු කර, පිටි මත ඝනකම බෙදා හරින තුරු අඩු වේගයකින් මික්සර් සමඟ පහර දෙන්න. 2. ප්ලාස්ටික් එතුම සමග ඇනූ ආවරණය සහ රාත්රි හෝ දින 3 දක්වා ශීතකරණයක් තුළ තබන්න. මධ්යයේ කවුන්ටරය සමඟ අංශක 175 ක් උඳුන උෂ්ණත්වය උනු. පාච්මන්ට් කඩදාසි හෝ සිලිකොන් මැටි සහිත ෙබ්කි තැටියක් ලුහුටා යන්න. එක් කුකුලක් මත 1 කුකුළන් පිටි ගුලිය මත භාවිතා කිරීම සඳහා ෙබ්කිං තැටි මත ඇනූ දැමීම. කුකීස් එකිනෙකා අතර සිට 2, -5-5 සෙ.මී. දුරින් පිහිටා තිබිය යුතුය. 3. දාරවල වර්ණ රතු තෙක් මිනිත්තු 7-10 විනාඩි බිස්කට් පිළිස්සීම. මිනිත්තු 2 ක් සඳහා ෙබ්කිං පත්රයේ කුකීස් සිසිල් කිරීම පසුව රාක්ක මත සම්පූර්ණයෙන්ම සිසිල්.

මෙහෙවර: 8