ලුණු කුකීස්

1. සිහින් කෝණයෙන් කුඩයක් මත රතු චීස් දැම්මා. වෙනම භාජනයක් සිවිය පිටි සහ අමුද්රව්ය: උපදෙස්

1. සිහින් කෝණයෙන් කුඩයක් මත රතු චීස් දැම්මා. වෙනම පාත්රයකින්, පිටි හා ලුණු එකතු කර ලුණු එකතු කරන්න. තෙල් අදින්න ඕනේ. අත් පිටි හා බටර් අතු කපා ගන්න. ගාන ලද චීස් පිටි වෙතට එහි බිත්තර බිඳ දමන්න. 2. මෙම පිටි ගුලිය පිටතට කන්න. එය ප්රත්යාස්ථ තත්වයට පත් වනු ඇත. ඔබේ ඇනූ භාගය දෙකට බෙදීම සහ සෙ.මී. 5 පමණ විෂ්කම්භයක් සහිත සොසේජ් දෙකක් රෝල් කරන්න. 3. සොසේජස් දෙකක් ආහාර ආහාර චිත්රපටයක් තුළ වෙන් කර, පැයකට ආසන්න කාලයක් ශීතකරණයක් තුළ තබන්න. 4. එක් සොසේජස් ඝණකමකින් ඝණකම සහිතව වළලු තුළට සිහින් සිහින් කපන්න. සෑම සොසේජස් වලින් ඔබට කුකීස් 10 ක් පමණ ලැබෙනු ඇත. පාච්මන්ට් කඩදාසිවලින් ආලේපන පත්රයක් ආවරණය කර බිස්කට් දැමිය යුතුය. බිස්කට් ඉතා ඉක්මනින් විනාඩි 10-15 ක් පුළුස්සනු ලැබේ. උඳුනේ අංශක 200 දක්වා රත් කිරීමට අවශ්ය වේ. 5. කුට්ටි මත කුකීස් ඉතිරි ආහාර පිසීමට උත්සාහ කළ හැකිය.

මෙහෙකාර සේවය: 20