ක්රීම් සෝස්වල දිව

දිව හොඳින් සෝදා, ඉන්පසු ලෝරල් කොළ හා ලුණු සමග වතුර දමා වසා නිසි ලෙස ආහාර පිසීමට අමුද්රව්ය: උපදෙස්

දිව හොඳින් සෝදා, ඉන්පසු ලෝරල් කොළ හා ලුණු සමග ජලය දමා පැය 2 ක් වසා පියන යටතේ ආහාර පිසීමට. චිමignon තුනී තහඩු කපා, සුදුළූනු සිහින් ඉරීම. අපි ගැඹුරු කබලෙන් ගන්න, ඔලිව් තෙල් වත්, සුදුළූණු හා ෆ්රයි වත්, විනාඩි 1, ක්රියාශීලීව ඇවිස්සීම. රන් තෙක් හතු සහ ෆ්රයි එකතු කරන්න. හතු මෘදු සහ ඔවුන්ගේ යුෂ නැති නොකරන බව වැදගත් වේ. ඇඹුල් ක්රීම් හා පිටි මිශ්ර කර කෝප්පයක් තුළ. නිල ඇඳුම, බුරුල්ලක් නොවිය යුතුය. 1-2 විනාඩි සඳහා වියළි කබලෙන් ලිපට ෆ්රයි ෆ්රයි. සීතල වතුරෙන් දිව සෝදාගෙන පිරිසිදු කරන්න. අපි මධ්යම ප්රමාණයේ කේබල්වලට දිව කපනවා. බැදුණු හතු සමග කබලෙන් ලිපට, ඇට වර්ග, ක්රීම්-පිටි මිශ්රණය, දිව සහ ලුණු එකතු කරන්න. සෝස් ගෙඩියක් තෙක් මධ්ය තාපය මත තවත් 5-6 විනාඩි ගුලිය සඳහා සියලු දේ නභිගත කරන්න. ගින්නෙන් ඉවත් කිරීමට පෙර, පෑන් වෙත නැවුම් කොත්තමල්ලි එකතු කරන්න. අපි ගින්න නිවා දමා වහාම සේවය කරන්නෙමු.

මෙහෙවර: 3-4