ලාසි vareniki හෝ curd dumplings

1. අපි මස් ඇඹරුම් යන්තියක් හරහා ගමන් කරමු. නැතහොත් අපි කේටරි චීස් මත ය. ගෘහ චීස් කුඩා වුවහොත්, ඉඟුරියලින් ලබාගත හැකිය: උපදෙස්

1. අපි මස් ඇඹරුම් යන්තියක් හරහා ගමන් කරමු. නැතහොත් අපි කේටරි චීස් මත ය. ගෘහ චීස් ප්රමාණවත් නොවේ නම්, ඔබ අර්තාපල් මුල්ලේ උදව් වෙත යොමු කළ හැකිය, එය සම්පූර්ණයෙන්ම සමජාතීය ගෘහ චීස් ස්කන්ධයක් සාදා ඇත. මෙහි බටර් (මෘදු), බිත්තර සහ ලුණු එකතු කරන්න. 2. පිටි, පිටි සහ වැනලින් එකතු කරන්න. අපි තෙතමනය, මෘදු පිටි ගුලිය, තුවායක් හෝ ටැංකියක් ආවරණය කරමු. අපි ඔහුව විනාඩි 10 සිට විනාඩි 15 ක් දක්වා ශීතකරණයේ තබනවා. 3. අපි කොටස් කිහිපයකට වෙන් කරමු, මේසය පිටි ඉස්සේ ඉසිනු, කොටස් දෙකක් සෙන්ටිමීටර තුනක් පමණ ඝණකම සහිත සොසේජස් සමඟ පැටලී ඇත. ඇනූ මේසය වෙත නොසිටින ලෙස සහතික කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් පිටි ප්රමාණයක් තිබිය යුතුය. 4. සුලු සොසේජස් සොසේජස් අක්ෂි වශයෙන් කපා දමන්න. කැබලි තරමක් පැතලි විය හැක. 5. කුකුළන් හෝ සාස්පේන්හි ජලය උණු ජලය උණු කර එය ඇඹරීමට හා එය පිසීමට, එය නොපෙනී, එසේ නොවේ. Varim, ඩම්ප්ලිං දක්වා ඉහළට. ගින්න අඩු කර විනාඩි පහක් සඳහා උයන්න. ඇඹුල් ක්රීම් සමඟ වතුර පෙවී සූදානම් කළ ඩම්ප්ලිං. ඔබට ටිකක් බටර් දැමිය හැකිය.

සේවය: 6