ලූනු යුෂ වල අම්ලය marinated

අවශ්ය සියලු අමුද්රව්ය පිළියෙල කරන්න. බ්ලෙන්ඩර් හෝ අපද්රව්ය සමඟ ලූණු පිරිසිදු කර තලා දමයි අමුද්රව්ය: උපදෙස්

අවශ්ය සියලු අමුද්රව්ය පිළියෙල කරන්න. බ්ලෙන්ඩර් හෝ ආහාර සකසනය සමඟ පිරිසිදු කර පිරිසිදු කර පිරිසිදු කර පිරිසිදු කළ යුතුය. ප්රතිඵලය ලූනු ස්කන්ධය ගෝස් තුළට දමමු. ගෝස් සිට සාස් පෙති පුළුස්සා දමන්න. ඔබ පිරිසිදු ලූනු සෝස් වීදුරුවක් පමණ ලබා ගත යුතුය. (කෙසේ වුවද මෙය බල්බ ප්රමාණය මත රඳා පවතී). අපි එය අච්චාරු දැමීම සඳහා පහසු වනු ඇත, එය ස්වරූපයක් තුල තබා ඇත. Solim, මස් ගම්මිරිස්. ළූනු යුෂ වලින් මස් භාගයක් වත් කරන්න. ඉතිරි ස්ප්රීතු, ලුණු-ගම්මිරිස්, ඉතිරි යුෂ වත් කරන්න. ශීතකරණය තුළ අවම වශයෙන් 3-4 පැය සඳහා මස් මාරු කරන්න. එවිට අපි ග්රිල් හෝ පිස්සුව උණුසුම් කරන්නෙමු. අපි එක් පැත්තකට 4-5 විනාඩි සඳහා ග්රිල් සහ ෆ්රයි මත මාණික්යයට ගන්නා ලද ස්ටර්න් පැතිර යවා ඇත (අපේක්ෂිත උපාධි අළුත්වැඩියා කිරීම අනුව). අනෙක් පැත්තෙන් අපි හරවන්නෙමු. ලූනු යුෂ, marinated, ස්තරය, සූදානම්. අපි සේවය කරන්නේ සහ භුක්ති විඳින්නෙමු. Bon appetit! :)

සේවය: 2