ශීත කළ කොකෝවා සමඟ චීස්කේක්

1. අපි මස් ඇඹරුම් යන්තයක් හරහා ගමන් කරමු. නැතහොත් පෙරනයක් හරහා ගෘහ චීස් පිස දමමු. ඉන්පසු එක් වරක් එකතු කරන්න අමුද්රව්ය: උපදෙස්

1. අපි මස් ඇඹරුම් යන්තයක් හරහා ගමන් කරමු. නැතහොත් පෙරනයක් හරහා ගෘහ චීස් පිස දමමු. ඉන්පසු බිත්තර කැඩුණු බිත්තර, වැනලින් සහ ටිකක් ලුණු, ස්කන්ධය සමජාතීය බවට පත් වන තුරු සියල්ල හොඳින් මිශ්ර කරන්න. ඔබට අවශ්ය නම්, මිහිරි වස්තුවක් මිහිරි වස්තුවක් බවට පත් කළ හැකිය. එය කුඩා සීනි එකතු කරන්න. 2. අපි නැවත පිටි පිටි පිටි, එය ටිකක් ෙබ්කිං කුඩු එක් කරන්න (එය පැකේජය මත උපදෙස් බලන්න), සහ දැන් ඉතා මෘදු, ඇලෙන ගාන ලද මිශ්රණය මිශ්ර. 3. සීතල වතුරේ දී, අපි ඇන අත් අත තබා නොතිබීම, සහ කුඩා syrnichki සාදයි. අපි සිහින්ව මිශ්ර කරකැවූ හෝ පිටිවලින් ඒවා ගබඩා කර තබමු. 4. එළවළු තෙල් කබලෙන් ලිපට තම්බා, කබලෙන් ලිපට උණුසුම් කරන්න, ආලෝක දුම් දර්ශණය වන අතර, ඔවුන් මත රතු කබොල පෙනෙන තෙක් cheesecakes මත ලැසි ගිනි සිඳ දමනු. උෂ්ණත්වය අධික ලෙස රත් කරවන විට කුළුබඩු ගසාගෙන සිටින විට ඒවාට තෙත් විය හැක. චීස් කේක් සූදානම් වන විට, ඒවා ටිකක් සිසිල් කරන්න, පසුව චොකලට් හෝ කොන්සෙන් කළ කොකෝවා සමඟ වතුර දමන්න.

මෙහෙවර: 4