හලාවත

අවශ්ය සියලු අමුද්රව්ය පිළියෙල කරන්න. කරඳමුංගු හා කරාබුනැටි මෝටාර් තුල බිම් ඇත. අමුද්රව්ය: උපදෙස්

අවශ්ය සියලු අමුද්රව්ය පිළියෙල කරන්න. කරඳමුංගු හා කරාබුනැටි මෝටාර් තුල බිම් ඇත. ගින්නෙන් වතුර භාජනයක් දමන්න. අපි එය නභිගත කර ගෙන බඩඉරිඟු, කරාබු, කුරුඳු පාන් සහ සීනි එකතු කරමු. තාපය අඩු කර සෙසු විනාඩි 5-7 විනාඩි සඳහා සිරප් උනු, පසුව පෙරනයක් හරහා එය පෙරාදනය කරමු. එම සාස්පේන් තුළ සිරපය සිසිල් වන අතර, අපි දිනයන් කපා, තැඹිලි පාටින් ඔතා. කුඩා ගින්නක් මත පෑන් දමා එය බටර් උණු කිරීම. තැළුණු ගෙඩි එකතු කරන්න. ඉන්පසු කප්පාදු දිනය එකතු කරන්න. සෑම විටම ඇවිස්සීමත් අතරතුර, විනාඩි 5-7 විනාඩි අන්තර්ගතය. එවිට අඹුවලින් වත් කරන්න. විනාඩි 10 ක් පමණ අපි ඇවිස්සීමත්, ඇවිස්සීමත් දිගටම. Manka දිය යුතුය. මෙම කාලය තුළ ගාන ලද තැඹිලි පීල් එකතු කරන්න. අපි හොඳින් මිශ්ර කර ගින්න අඩු කරන්නෙමු. ඉන්පසු සූදානම් කර ඇති සිරප් සමග පෑන් අන්තර්ගත වත් කර පියනක් ආවරණය කරන්න. සෑම දෙයක්ම ඉතා නරක අතට හැරෙන බැවින් ප්රවේශම් වන්න. ටික කාලෙකට පස්සේ, මැන්චා සිරප්වලින් කාවද්දනවා. මන්කූව නිරන්තරයෙන් මිශ්ර කර ඇති අතර, එය සම්පූර්ණයෙන්ම සිරප් මුළු අවශෝෂණය කර ඇත. මිනිත්තු 10 කට පසු පැටවා සම්පූර්ණයෙන්ම සුදානම් විය හැකිය. එය උණුසුම් හෝ උණුසුම් විය යුතු, නමුත් සීතල නොවේ! මෙය වැදගත් වේ! අවශ්ය නම්, හලාවත ජල ස්නානයකින් තරමක් රත් කළ හැක. Bon appetit!

මෙහෙවර: 3-4