කිරි පිටි

1. සාමාන්යයෙන් දිගු කල් පවතින එළුම්ල් ප්ලාස්ට්, අත්යවශ්යව පැණි විය යුතුය . අමුද්රව්ය: උපදෙස්

1. දිගු කල් පවතින රැවුලක් ඇති ඔටෙෂල්, සහ ලෙලිවලින් පිරිසිදු කළ යුතුය. පිසීම් සඳහා කුඩා පෙති සූදානම් කර ඇත. පිරිසිදු කිරීම අවශ්ය නොවන අතර ඉතා ඉක්මණින් පිසිනු ලැබේ. පෑන් තුලට වත් කර එය උනු. රස කිරීමට හා පෑන් බවට පෙති වත් කරන්න. මිශ්ර කිරීමට වග බලා ගන්න. 2. සූදානම් වන තුරු පාහේ කන්න. සාමාන්ය පොල්ලක් තිබේ නම් ඒවා විනාඩි 15 ක් සඳහා පිසීමට ගත යුතුය. 3. ඔබේ කැඳ පැසුණු විට, එය තුළ කිරි වත්. උනු කිරීමට පෑන් ගෙන එන්න, ඇවිස්සීමට, පියන වසා තාපය අඩු කරන්න. ඉක්මන් ෆ්ලෙක්ස් සමඟ ඔබට තවත් 3-5 විනාඩි අවශ්ය වේ. 4. ගින්න නිවා දමන්න. අවශ්ය නම් සීනි එකතු කරන්න. කුරුල්ල වැඩි කාලයක් පවතින බව මතක තබා ගන්න, එය ඝන බවට පත් වේ. 5. කුඩාමය. භාජනයක් තුළ කැඳ, බටර් සමග කන්න. ඔබ එකතු කරන ලද සහ මුද්දරප්පලම් හෝ වියළි ඇටවල මිරිස් එකතු කරන විට කැස්ට්ර්රයි වඩාත් රසවත් වනු ඇත. ඔබට පලතුරු එකතු කළ හැකිය. ඒවා කැට කපා, උඳුන තුල තෙල් හෝ රවුම් කේක් බදින ලද හැකිය. ෆැන්ටසිස්. හැම දෙයක්ම ඔබේ අතෙහි තිබේ.

මෙහෙවර: 3-4