චිකන්, ෆේටා චීස් හා එළවළු සහිත Penne පැස්ටා

1. කබලෙන් ලිපට තම්බා එය ගෝවා, තක්කාලි සහ parsley තුළට දමන්න. එළවළු සමග පුරවන්න b අමුද්රව්ය: උපදෙස්

1. කබලෙන් ලිපට තම්බා එය ගෝවා, තක්කාලි සහ parsley තුළට දමන්න. එළවළු සුප් හොද්ද (හෝ ඔලිව් දිලිසීම) පුරවන්න. අඩු තාප මත සිෙමහි. 2. විශාල සාස්පෙනේ දී, අල්-ඩෙන්ට් පාන් ඇලවුම සකස් කරන්න. (සටහන: සංවෘත පෑන් තුල ලුණු වතුර වේගවත් උනු ඇත) 3. ස්ටර්න් ටැප් 2 ක් එකතු කරන්න. ඔලිව් තෙල් හැන්දක් හා ලූණු සහ සැල්දිරි ගත කරන්න. විනාඩි 2 - 3 පසු සුදුලූනු එකතු කරන්න. තවත් විනාඩි කිහිපයකින් පසු, කුකුල් මස් එක් කරන්න. 4. බ්රේටින් ආරම්භ වන තුරු මැදුරු තාපය මත චිකන් කුක් කුකුළා. 5. මේ කාලය වන විට පේස්ට් ආලේප කළ යුතුය. පේස්ට් සමඟ පයින් සිට ජලය බැස යන්න, එම පතුලේ සකස් කරන ලද ජලය පහළින් 1/2 කෝප්පයක් ඇත. 6. අපි පාප්ප එළවළු මිශ්රණය හා බැදපු කුකුල් මස් පැතිරෙමු. ෆේටා චීස් හා සිහින්ව එකතු කරන්න. බීට්, මන්දගාමි ගින්නක් මත තබන්න. 7. විනාඩි 3 - 5 අතර සම්බන්ධ වීමට සුවඳ ලබා දෙන්න. රස බලන්න, ලුණු සහ ගම්මිරිස් එකතු කරන්න. පිඟාන සූදානම්, ලස්සන රුචිය!

සේවය: 5-7