බදින ලද වොෆ්ල්ස්, වට්ටෝරු, වෆල් යකඩ

අපේ ලිපියේ "බිස්කට් වේලන් වෆ්රල් යකඩේ වට්ටෝරුව පිළි ගනී" ඔබ වෆල් යකඩ තුළ රසවත් රසට හැඩැති වෝෆර් සකස් කිරීම සඳහා වට්ටෝරු ඉගෙන ගනීවි. වට්ටෝරු ඉතා රසවත් හා පහසුයි.

කුරුඳු වොෆ්ල්ස්.
4 කට:
මාගරින් ග්රෑම් 100 ක්, සීනි ග්රෑම් 50 ක්, පිටි කිලෝ ග්රෑම් 175 ක්, පාන් පිච්ච්, ෙබ්කිං කුඩු 1 තේ හැන්දක, කුරුඳු කුඩු 1 තේ හැන්දක, කිරිපිටි ග්රෑම් 400 ක්, ලෙමන් 1, ක්රීම් ග්රෑම් 200 ක්, වැනිලා සීනි 1 ක්, කුඩු 3 හැදි සීනි.
සකස්කිරීම:
1. මාගරින් සහ සීනි බඳුනක බඳුනක තබා කපන ලද. ප්රෝටීන වලින් කහ මදය වෙන් කර සීනි සහ තෙල් තෙල් සමඟ එකට එකට මිශ්ර කරන්න. ලුණු, පිටි, කුරුඳු, ෙබ්කිං කුඩු. ප්රතිඵලයක් වශයෙන් වියළි මිශ්රණය සාමාන්යයෙන් මිරිඟුව සමඟ කහ මදය තෙල් සමග මිශ්ර වේ. සුදු ජාතිකයින් සුදු පැහැති පෙනුමකට සුදු හුණු ගෑමට හා මෘදු මිහිරි ඇනූ ඇතුල් කරන්න.
2. මේදය රත් කර වෑල්ප් යකඩෙන් අඩක් කපයි. වෆර්ස් ගොඩට ඇදගෙන උණුසුම් උඳුනක් තැබුවා.
3. ලෙමන් සෝදා හරින්න. වැනිලා සීනි සමඟ ක්රීම් මිශ්ර කර ඔවුන් සමඟ මිශ්ර කර මිශ්ර කරන්න. Wafers ලෙමන් ක්රීම් සමග සේවය කළ අතර, කුඩු සීනි සමග ඉස්සේය. අතුරුපසට භෞතිකව පලතුරු වලින් සරසා ගත හැකිය.
පිසීමේ කාලය: විනාඩි 60 යි.
එක් කි.ග්රෑ. 640 කි
ප්රෝටීන -13 ග්රෑම්, මේද 39 ග්රෑම්, කාබෝහයිඩ්රේට-59 ග්රෑම්

මාර්සිපාන්
4 කට:
ග්රෑම් 100 ක්, මැසිපෝපන් පේස්ට් ග්රෑම් 60 ක්, සීනි ග්රෑම් 125 ක්, වැනිලා සීනි ග්රෑම් 175 ක්, වැනිලා සීනි පැකට් 1 පැකට්, පිටි 250 ග්රෑම්, ෙබ්කිං කුඩු 1 තේ හැන්දක, ක්රීම් ග්රෑම් 100 ක්, පිහියකින් කුරුඳු, කහ හැලුණු tablespoon 100 ml චොකලට් සෝස්.
සකස්කිරීම:
1. මාර්සිපන් ස්කන්ධය කැට කපා. මෘදු වූ බටර්, සීනි, වැනිලා සීනි, මාසියපන් කැට හා බිත්තර, ක්රීම්වල අනුකූලතාව තෙක් විදුලි මික්සර් සමඟ මිශ්ර වේ. ෙබ්කිං පිටි සමග පිටි මිශ්ර කරන්න.
2. රයිස් ගාන ලද පැණිරස යකඩෙන් සහ රවුම් වෆ්රර් වලින් අඩක් ග්රීස් කර ගනී.
3. මේ අතර, ඉතිරි සීනි සහ කුරුඳු සමඟ ක්රීම් කසන්න. අවසාන අන්තිමයේදී, බිම හස්ලට්ට් මිශ්ර කරන්න. වොෆ්ල්ස්, චීස්පෝස් ක්රීම් සමග සේවය කළ අතර, චොකලට් සෝස් සමග ඉසිය යුතු ය.
පිසීමේ කාලය: විනාඩි 30 යි.
එක් කොටසකට 920 kcal
ප්රෝටීන -18 ග්රෑම්, මේද - 49 ග්රෑම්, කාබෝහයිඩ්රේට් -100 ග්රෑම්

සලාද සමග Wafers.
එක් සේවය:
1 බිත්තර, 2 tablespoons full-meal, කිරි මිලිමීටර 65 ක්, බටර් ග්රෑම් 1 tablespoon, 2 තක්කාලි, හරිත ලූනු 1 1/2, අලිගැටපුම් 1/2, ලෙමන් යුෂ 1 තේ හැන්දක, කොත්තමල්ලි 2, ලුණු, බ්ලැක් ගම්මිරිස්, සෝස් ටාසස්කෝ, ස්වාභාවික යෝගට් වල හැදි 2 ක්.
සකස්කිරීම:
1. පිටි සහ කිරි සමග මිශ්රණය කරන ප්රෝටීන් වලින් කහ මදය වෙන් කරන්න. පිටි ගුලිය හොඳින් කමින් විනාඩි 10 ක් තබන්න. මෘදු බටර් සිසිල් කර ඇනූ මිශ්ර කරන්න.
2. එළවළු සකස් කරන්න. තක්කාලි, කැට කපා, සම ඉවත් කිරීම හා බීජ ඉවත් කිරීම. කුළු බඩු සමග හරිත ළූණු කපන්න. ඇවචෝඩෝ සිහින් ව තැකීමක් හා ලෙමන් යුෂ සමග මිශ්ර. Kinzu ඇඹරීම, ලූනු හා තක්කාලි සමග අලිගැටපේර සමග මිශ්ර. ටබ්ස්කෝ සෝස් සමඟ ලුණු, ගම්මිරිස් සහ කන්නය.
3. ලුණු 1 ක ලුණු සහිත ප්රෝටෝනයක් කසන්න හා ඇනූ මිශ්ර කරන්න. වෆ්රල් යකඩ ග්රීස්ට් සහ වැකර් 2 ක් පුළුස්සා දමන්න. අලිගැටපේර සහ යෝගට් සලාදයක් සාදා ගන්න.
පිසීමේ කාලය: විනාඩි 30 යි.
එක් කිලෝ 540 ක් සේවය කරන්න
ප්රෝටීන -16 ග්රෑම්, මේද - 36 ග්රෑම්, කාබෝහයිඩ්රේට-38 ග්රෑම්

වෆර්ස් ඉස්සන් සහිත ඉස්සන්.
4 කට.
පරීක්ෂණය සඳහා:
මාගරින් 75 ග්රෑම්, 2 බිත්තර, පිටි ග්රෑම් 125 ක්, ලුණු, කිරි මිලි ලීටර් 1 ක්, තේ හැන්දක 1 ක්. කැඩුණු parsley, ගාන ලද සාදික්කා.
පිරවුම සඳහා
200 ග්රෑම් යෝගට්, 1 tablespoon ඝන ඇඹුල් ක්රීම්, 1 ලූනු, ඩිල් කූරු 1/2, ඉස්සන් මස් 200 ග්රෑම්, ලෙමන් යුෂ 1/2, කේන් ගම්මිරිස්, පුංචි රුකොළ
සකස්කිරීම:
1. ඇනූ මිශ්රණය මාගරින්, බිත්තර සහ ලුණු සඳහා. ක්රමානුකූලව පිටි ගෙන්වාගෙන දිගටම පිටි හඳුන්වා දීම. කැඩුණු parsley එකතු කරන්න. ලුණු, ගම්මිරිස් සහ කුළු බඩු සමග කන්නය. ටැප්ලින් සහිත පිටි ආවරණය සහ විනාඩි 30 ක් තබන්න.
2. ඇඹුල් ක්රීම් වලින් යෝගට් මිශ්ර කරන්න. පීල් ලූණු කුඩා කැට කපා. ඩිල් කපන්න සහ ඉස්සන් සමග ලූනු සමඟ මිශ්ර. යෝගට්, ඇඹුල් ක්රීම්, ලුණු සහ සමය මිශ්ර ලෙමන් යුෂ හා කැයිනන් ගම්මිරිස් සමග මිශ්ර කර ඇත.
3. ගී්රස් Waffle යකඩ සහ රවුම් කේක් වොෆ්ල්ස්. අත් සූදානම් කරන්න. යුගල වශයෙන් එකට එකතු කරගත් වොෆ්ල්, ලෙමන් පෙත්තක් සහ සැරසිලි සඳහා කුඩා රුකොලක් මත පිරවීමක් තබන්න.
පිසීමේ කාලය: විනාඩි 35 යි.
එක් කිලෝ 390 ක් සේවය කරන
ප්රෝටීන -19 ග්රෑම්, මේද 23 ග්රෑම්, කාබෝහයිඩ්රේට-27 ග්රෑම්