රතු වයින් වල පෙයාර්ස් සමඟ රෝස්ට් බීෆ් රෝල්

1 කොටස : 197 kcal, ප්රෝටීන - 17 ග්රෑම්, මේද - 5.9 ග්රෑම්, කාබෝහයිඩ්රේට් - 12.5 ග්රෑම්
අස්ථි 10 ක්

ඔබට අවශ්ය වන්නේ:

• එක් කෑල්ලක් තුළ හරක් මස් ග්රෑම් 800 ක්
• සැල්දිරි 6 ක් කඳන්
• 1 විශාල කැරට්
• parsley මධ්යම පොකුරක්
• විශාල ඝන පෙයාර්ස් 4 ක්
• වියළි රතු වයින් ග්රෑම් 400 ක්
• කානන් 2 මල් පොහොට්ටු
• 1 ෆොස්ෆේට් මිහිරි ගම්මිරිස්වලින්
• ලුණු, නැවුම් බ්ලැක් ගම්මිරිස්
• ඔලිව් තෙල්
• ගොනු කිරීම සඳහා හරිත මිදිකරන්න:


පීල් හා හරය සිට පෙයාර්ස් පීල් පීල්, 4 කොටස් කපා. සාස්පේන් පැසවල පෙයාර්ස්, වයින් එකතු කරන්න, කරාබු නැටි හා මිහිරි ගම්මිරිස් එකතු කරන්න, කුඩා ගින්නක් මත උනු සහ විනාඩි 2-3 ආහාර පිසීමට. එවිට, පෙයාර්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම වයින් දී සිසිල්, 1 සෙ.මී. ඝන පෙති කපා, වයින් සමග සාස්පේන් ආපසු සහ පැය 1-2 සඳහා ශීතකරණය තුළ තබා.

ගම්මිරිස් සහ ලුණු සමග තෙල්, තෙල් සමග තෙල්, චිත්රපටයක් ආවරණය, ගෙඩියක් කපා, විනාඩි 20 ක් තබන්න. එවිට සෑම පැත්තකින්ම තද රතු පාට කබොල්ලේ විශාල තාපාංකයක් මත බැදගන්න. උෂ්ණත්වය 220 ° C උනුසුම් කරන ලද උඳුනකට කබලෙන් ලිපට මාරු කර විනාඩි 20 ක් ආහාර පිසීමට. මස් ඉවත් කර සිසිල් වන අතර උඳුනේ උෂ්ණත්වය 180 ° C දක්වා අඩු වේ.

තුනී තීරු කපා කැරට් හා සැල්දිරි, parsley ඇඹරීමට කඳන්. මෘදු, විනාඩි 10 ක්, සිසිල් වන තුරු උඳුන තුල ආහාර පිසීමට තෙල්, ඉසිය යුතු ය.

සිහින් පෙති කපන ලද රෝස්ට් හරක් මස්. එක් පෙත්තක් මධ්යය තුළ කුඩා එළවළු, ලුණු හා ගම්මිරිස් සමග සමය, රෝල් සමග රෝල් රෝල් කරන්න. එක් එක් pear පෙත්තක් මත රෝල් බීෆ් එක් රෝල් එක් කරන්න සහ parsley කොළ සහ මිදි බෙරී සමග සැරසීම.2008 සඟරාව "ගස්ටන්මෝම්" සඟරාව