හතු හා නිල් චීස් සමඟ පයිප්

1. හරිත ළූණු, රෝස්මරී, වර්ණනය සහ නැවුම් හතු. සුදුලූනු කැබැල්ලක් කපන්න . උපදෙස්

1. හරිත ළූණු, රෝස්මරී, වර්ණනය සහ නැවුම් හතු. සුදුළූණු කපන්න, බඳුනක දී වියළි හතු දැමීම හා උතුරන වතුර එකතු කරන්න. හතු මෘදු වන තෙක් මිනිත්තු 30 ක් සඳහා ඉඩ දෙන්න. ජලය වතුරෙන් හා මස් ඇඹරුම් යන්තය හරහා හතු ලබා දෙන්න. මධ්ය තාපය මත විශාල කබලෙන් ලිපට උණු කර බටර්. හරිත ලූනු සහ ෆ්රයි එකතු කරන්න, ඇවිස්සීම, මෘදු, තෙක් විනාඩි 5 පමණ. සුදුළූණු, රෝස්මරී හා කහට වේලාව එකතු කරන්න, විනාඩි 1 සඳහා ඇවිස්සීම, දිගටම ඇවිළීම. හතු වඩාත් මෘදු සහ දියර සම්පූර්ණයෙන්ම වාෂ්ප වී විනාඩි 6-8 විනාඩි නැවුම් සහ වියළි හතු හා ෆ්රයි එකතු කරන්න. ප්ලාස්ටික් හා ශීතකරණයක් මත මිශ්රණය දැමිය යුතුය. ඉන්පසු රතු චීස් සහ කුළුබඩු සමග මිශ්ර කරන්න. 2. උෂ්ණත්වය 190 ° උෂ්ණත්වයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම. කුඩා සෝස්පානයක බටර් උණු කර පසුව සිසිල්. පිසිනු ලබන්නේ කුකුළන් තුවායක් සහිත ෆයිලෝ ෂීට් කට්ටිය ආවරණය කිරීම. වැඩේ මතුපිටට ගිහින් බහාලුම් එකක කොලයක් ගන්න. පුංචි තෙල් සමඟ ලිහිසි කිරීම. තවත් ෆිලෝ කොළයක් ඉහළට සහ තෙල් මත නැවතත් තබන්න. තීරු 6 කට කපා. 3. තීරු එකේ කෙළවරේ ඉරීම ඉහළට දමා ත්රිකෝණයක හැඩයට සරිලන තීරුව දිගේ. 4. විශාල පෑන් මත කපන ලද ත්රිකෝණය හා තෙල් සමග තෙල් මිශ්ර කරන්න. 5. විනාඩි 20 සිට 25 දක්වා රන් දුඹුරු තෙක් උඳුන තුල අනෙකුත් ත්රිකෝණ සහ රවුම් කේක් සාදන්න. ඉන්පසු කවුන්ටරය සිසිල් කර සේවය කරන්න. පැටිස් ප්ලාස්ටික් බෑගයක තැන්පත් කර දින 3 ක් කල්තියා සූදානම් කළ හැකිය. ඉහත ආකාරයටම ඔවුන් පිළිස්සීම.

මෙහෙවර: 8