අක්මාවෙන් සුප්-ඉස්ම

අක්මාවෙන් සුප්-ඉස්ම සඳහා සරල වට්ටෝරුව: 1. අක්මාවෙන් චිත්රපට ඉවත් කරන්න , හොඳින් සේදීම සහ සිහින් ව අමුද්රව්ය: උපදෙස්

අක්මාවෙන් සුප්-ඉස්ම සඳහා සරල වට්ටෝරුව: 1. අක්මාවෙන් චිත්රපට ඉවත් කරන්න, හොඳින් සේදීම සහ සිහින් ව කැඩුණු. ඊට පසු, කැරට්, parsley මූල හා ලී කැබලි කුඩා කැබලි කපා. 2. එළවළු සහ ෆ්රයි තෙල් වලින් පෙති. මධ්ය තාපය මත කුඩා සුප් හොද්ද සහ පැය භාගයක් ඉස්ටුවක් පියන වැසීම. එවිට එහි ප්රතිඵලය වන්නේ බ්ලාන්ඩර් සමඟිනි. 3. පිරවීම සඳහා - පිසූ ආහාර පිසීමට පිඟානක තබන්න, විනාඩි 15 ක් පමණ සෝස් එකතු කරන්න, තෙල අක්මාව එකතු කරන්න, කලවම් කර නභිගත කරන්න. සුප් ඉතා ඝන වන විට, එය සුප් හොද්ද සමඟ තනුක කළ හැක. 5. හිසකෙස් සහ ආහාර වේල අවසානයේ, ක්රීම් (කිරි) සමග කසවලින් පොඟවා සුප් පිරවීම. සේවය කිරීමට පෙර, ඖෂධ පැළෑටි සමග ආහාරයට සැරසීම. හරිතයන් ඕනෑම කෙනෙකුට ඔබේ රසය විය හැකිය. ඇත්ත වශයෙන්ම, කුරුටු ගැන අමතක කරන්න එපා! මෙම සුප් කිරීමට හුදෙක් අවශ්ය වේ. ඒක හැමදෙයක්ම - දැන් අක්මාවෙන් සුප් පිෂ්ඨය සාදා ගන්න. Bon appetit!

මෙහෙවර: 4-6