ගම්මිරිස් සහ ලූනු ලෙචෝ

අපේ ගම්මිරිස් ගෑස් ගිනි හෝ ගිලා බඳුන් මත හෝ උඳුන තුල පුළුස්සා දමයි අමුද්රව්ය: උපදෙස්

අපගේ ගම්මිරිස් ගෑස් ගිනි හෝ ගිලා බැසීමෙන් හෝ උඳුන තුල පුළුස්සා දමනු ලැබේ. එවිට එය ආහාර චිත්රපටයේ ආවරණය කරයි. එවිට ලූණු විශාල කැට කපා. ගම්මිරිස් සම්පූර්ණයෙන්ම සිසිල් කිරීමෙන් පසු අපි චිත්රපටයෙන් ඔවුන් ඉවත් කර සම ඉවත් කරන්නෙමු. සිහින් ව සුදුළූනු කපන්න. අපි ගම්මිරිස්වලින් මස් කපන්නෙමු. ගම්මිරිස් කැබලි සමාන ප්රමාණයට සමාන විය යුතුය. Solim, ඔවුන් ගම්මිරිස් ඒවා සාස්පාන් තුළ තබා. මධ්යම ප්රමාණයේ උෂ්ණත්වය සඳහා විනාඩි 5 ක් සඳහා එළවළු තෙල් බැදීම. විනාකිරි දෙකක් හැන්දක් එකතු කරන්න. එවිට පැපිරා එකතු කරන්න. හැමෝම මිශ්ර. එළවළු පියනක් සමග ආවරණය කර කුඩා ගින්නක් මත එළවළු (එළවළුවල සැහැල්ලු විය යුතු). ඊටත් වඩා එළවළු, මෘදු හා වඩාත් නිල ඇඳුමක් බවට පත් වේ. සාමාන්යයෙන් මම විනාඩි 15 ක් පමණ නිවා දමන්නෙමි. ඊට පස්සේ අපි lecho ගිනි තියනවා. එය විෂබීජහරණය කරන ලද භාජනයක් බවට පෙරළන්න, නැතහොත් එය පියනක් යටතේ සිසිල් කළ යුතුය, පසුව එය මේසය වෙත සේවය කරයි. Bon appetit!

මෙහෙවර: 5-6