චිකන් පියයුරු සහිත සුප්, නිස්කෝ සහ පොස්ටෝ සෝස් සමඟ සුප්

1. ලූනු කොටස් හතරකට කපා කැබලිවලට කඩා දමන්න. අංශක 175 දක්වා උඳුන උෂ්ණත්වය උනු. අමුද්රව්ය: උපදෙස්

1. ලූනු කොටස් හතරකට කපා කැබලිවලට කඩා දමන්න. අංශක 175 දක්වා උඳුන උෂ්ණත්වය උනු. චිකන් පියයුරු ෙබ්කිං තැටි මත දමන්න. කැඩුණු ළූනු සමග ළූනු ඉසිය හා සුදුළූණු පුළුස්සා දමන්න. ඔලිව් තෙල් සමග චිකන් වත් කර ලුණු හා ගම්මිරිස් සමග රස බලන්න. 2. 35-45 විනාඩි සඳහා පිළිස්සීම චිකන්. ඉවුම් පිහුම් කිරීමෙන් පසුව, කපන පුවරුවේ සිසිල් කිරීමට කුකුල් මස්, කුකුල් මස් කපන්න. 3. පසු භාවිතාව සඳහා බැදපු ළූණු සහ සුදුළූණු දමන්න. 4. බ්ලෙන්ඩර් හෝ ආහාර සකසනයක දී පීට්ස් සෝස්වලින් කුකුල් මස්, ෆ්රයිඩ් ළූණු, සුදුළූණු සහ 3 හැදි මිශ්ර කරන්න. මිශ්රණය සුදුලූනු විශාල කෑලි තෙක් බීට්. ෆ්රයිඩ් සුදුළූණු සුපිරි රසයක් ලබා දෙයි. 5. පාත්රයේ සෙස්සේ ඉතිරි පීප්ස් සෝස් සමඟ කැඩුණු චිකන් මස් මිශ්ර කරන්න. පසෙකට දමන්න. 6. විශාල සාස්පෙනේ දී කූරු මිශ්රණයක් නභිගත කරන්න. පිපිඤ්ඤා එකතු කර පිසින තෙක් උයන්න. කුකුළු මස් මස් සැපයුම් තහඩු වලට දාන්න. නිනන්ද සමග උණුසුම් සුප් හොද්ද වත් කරන්න. 7. කැඩුණු තක්කාලි සමඟ සුප් සැරසීම සහ වහාම සේවය සැපයීම.

මෙහෙවර: 8