චීස් හා තක්කාලි සමඟ ඉතාලි රෝල්ස්

සකස් කිරීම: ෙබ්කිං පත්රයක් සහිත ෙබ්කිං පත්රයක් ආවරණය කරන්න. අංශක 180 දක්වා උෂ්ණත්වය උඳුන. H අමුද්රව්ය: උපදෙස්

සකස් කිරීම: ෙබ්කිං පත්රයක් සහිත ෙබ්කිං පත්රයක් ආවරණය කරන්න. අංශක 180 දක්වා උෂ්ණත්වය උඳුන. පිරවීම: සිහින් ව ඔලිව් හා තක්කාලි කපන්න හෝ ආහාර සකසනයක අඹරන්න. චීස් එකක් කුසලානකින් ඔලිව් හා තක්කාලි එකතු කරන්න, හොඳින් මිශ්ර. යීස්ට් පිටි ගුලිය: පැසුණු යීස්ට් සමග මුහුන් පිට පැසෙන්න. පිටි ගුලිය සඳහා අනෙකුත් අමුද්රව්ය එකතු කර අවම වශයෙන් වේගයකින් මික්සර් සමඟ මිශ්ර කර පසුව, විනාඩි 5 ක් සඳහා වැඩිම වේගයෙන් ලබා ගත හැක, සමකාමී පිටි ගුලිය ඇඹරීමට. තිරිඟු ආවරණ සහ එය වැඩිවෙන තෙක් උණුසුම් ස්ථානයක තබන්න. විශාල කෑලි 12 කට ඇනූ වෙන් කරන්න. එක් එක් කැබැල්ලකින් බෝලයක් සාදා, තැළුණු මතුපිට මත තැටි (විෂ්කම්භය 12 සෙ.මී.) පෙරළන්න. මැද භාජනයක 1 tablespoon යන්තය හා අවට ගුලිය වටා කපා, එසේ පිරවීම සියලු පැතිවල වසා ඇත. බේක් තැටිය මත ඇනූ සූචනය දමන්න. බිත්තර කහ මස් හා කිරි බනිස් සමග මිශ්ර. රස, තල හෝ ගාන ලද චීස් සමග ඉසිය යුතු ය. මැදපෙරදිග මට්ටමේ උඳුන තුල පිළිස්සීම් තැටිය තබන්න. ෙබ්කිං කාලය: විනාඩි 20 ක් පමණ. මුළුතැන්ගෙයි දැලිසියේ සාදන කණ්ඩායමක් සඳහා කඩදාසි සහිත කඩදාසි සමඟ බඳුනකට උණුසුම් හෝ සීතල මේසය මත ඉදිරිපත් කිරීම.

මෙහෙවර: 12