බැටළු පැටවා සමඟ බැටළු පැටවෙකු

ඔබේ අවධානයට අවශ්ය භාණ්ඩ ලැයිස්තුව. 1: මගේ සහ කුඩා මස් කැබලිවලට මස් තැකීමක් අමුද්රව්ය: උපදෙස්

ඔබේ අවධානයට අවශ්ය භාණ්ඩ ලැයිස්තුව. 1: මගේ සහ කුඩා කැබලිවල මස් කපන්න. එවිට එය සාස්පාන් දී එය ජලය සමග වත්. අපි 60-90 විනාඩි සඳහා සුප් හොද්ද තබා, ඉතිරි ඉතිරි විනාඩි 30 තුළ හරිතයන් එකතු කළ හැකිය. වැදගත් කරුණක්! (!) ෆ්රෙන්ච් එකට ප්රවේශ වීමට පටන් ගන්නා විට, සුප් හොද්ද අනුගමනය කරන්න. එවිට වහාම එය ඉවත් කර ගින්න අඩු කළ යුතුය. මේ සියල්ල මුළුමනින්ම ස්වල්පයක් තුළ පිසිනු ලැබේ. 2: මස් පිසින විට අපි තක්කාලි සූදානම් කරමු. මේ විදිහට කරන්න: මගේ තක්කාලි හා සම්පූර්ණයෙන්ම උතුරන වතුර පුරවන්න. පීල් සිට ඉවත් කර කැට කපා. 3e: අපි කාලය නැති කර ගනිමු, මස් පිසින අතර අපි තවමත් නොසිටිමු. අපි ළූණු කපන්න, අපි එය කබලෙන් ලිපට විසි, මුල් එළවළු තෙල් වත් කළා. රන් දුඹුරු තෙක් ෆ්රයි. පසුව, අපි ලූනු වෙත සුප් හොද්ද දෙකක් හැදි එකතු හා නොගැඹුරු ගිණි මත තබන්න. මිනිත්තු 5 ට පෙර සූදානම් කර තක්කාලි එකතු කර විනාඩි 10 ක් ඉතිරි කරන්න. මස් පිසීමට ආසන්නව පවතී. ඒ නිසා අපේ කෙසෙල් පානයෙහි අන්තර්ගතය එකතු කර ගත හැකි අතර බත් එකතු වන තෙක්ම සුප් හොද්ද තෙක් බලා සිටින්න. මෙම සුප් හොද්ද නැවත තම්බා කළ යුතු අතර දැන් ඔබ තාපය අඩු කිරීමට සහ සුප් කිරීමට නභිගත කරන්න. මිනිත්තු කිහිපයක් තුල, බේ කොළ බැසිල් සහ ඇට එකතු කරන්න. අපි තවත් විනාඩි 5 ක් උයන්නෙමු. සුප් සූදානම්ව ඇත, සුදුළූණු, parsley, dill සහ කොත්තමල්ලි ඉතිරි වී ඇත. අපි තව විනාඩි 2 ක් උයන්නෙමු. එය පැයක් පමණ පැකට්ටීමට ඉඩ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔබේ සුප් සූදානම් වේ. එයින් අදහස් වන්නේ ආහාර ගැනීම සඳහා කාලයයි!

සේවය: 6-8