ලෙමන් චීස් කේක් නැතිව

ලෙමන් චීස්කේක් නැති තරම් රසවත් හා පෝෂ්යදායී චීස් කේක් අමුද්රව්ය: උපදෙස්

ලෙමන් චීස්කේක් නැවුම් හැඩැති ලෙමන් රසය සමග ඉතා මෘදු හා චමත්කාරීය චීස් කේක් ඉතාම ආඩම්බරයි. මෙම චීස්කේක් සඳහා වූ වට්ටෝරුව වෘත්තීයමය සූපශාස්ත්ර ඉංග්රීසි පොතෙන් ගත් නිසා, අවසන් කේක් කැෆේ සහ ආපනශාලාවලට වඩා හොඳය. කේක් නැතිව චීස්කේක් ආහාර පිසීමේ දී ඉතා සරලයි, නමුත් කාලය විශාල ලෙස පරිභෝජනය කරයි. නමුත් එය වටිනවා, මට විශ්වාස කරන්න :) එය චීස්කේක්, සීතලයි. ෙබ්කිං ලෙමන් චීස්කේක් සඳහා වට්ටෝරුව: 1. දියර බටර්. අපි කුකීස් කුංකුම කපන්න (පොල්ලක් හෝ බ්ලොන්ඩරයක් සමඟ එය වඩා පහසු කර ඇති). අපි උණුකරන ලද බටර් කෑල්ලක් බවට පත් කරමු. බටර් සමග ක්රෝම් තරයේ මිශ්ර හා චීස්කේක් සඳහා අච්චුවෙහි පතුලේ ඒකාකාරව තබා ඇත. අපි ශීතකරණය සඳහා ශීතකරණයක් තුළ තැබුවා. 2. දැන් අපි සිරපය සූදානම් කරමු. අඩු තාප මත මිලි ලීටර් 80 දී සියලු සීනි විසුරුවා. අපි සිරප් නභිගත කරන්නේ නම්, අපි එය ගින්නෙන් ඉවත් කරන්නෙමු. කහ මදින්න, සිහින් හිස්වැසුම් සමග ඔවුන් තුළ සිරප් වත් කරන්න. සමජාතීය අනුකූලතාවයක් ඇති ප්රතිඵලය ස්කන්ධය. 3. ඉතිරි ජලය තුළ අපි ජෙලටින් පැළෑටි. 4. ෆ්රැඩැඩෙල්ෆියා චීස් යුෂ සමග එක් ලෙමන් ගෙඩියක් සහ මිශ්රණයකින් මිශ්ර කරන්න. චීස් ස්කන්ධයට ජෙලටින් එකතු කර සිනිඳු තෙක් සුදුළුනු. 5. කහ මදය සමග චීස් සමඟ මිශ්ර කරන්න. 6. තවත් බඳුනක දී ආලෝකය කීම්වල අනුකුලතාවය ක්රීම් කසන්න. අපේ ස්කන්ධයට කස පහර ක්රීම් එකතු කරන්න. මෙහි ප්රතිඵලයක් ලෙස සමජාතීය ස්කන්ධය ඉහළින් සිට ශීත කළ කේක් මත වත් කරනු ලැබේ. 7. චීස්කේක් ආලේප කර ආහාර පටලයකින් රාත්රියේදී ශීතකරණයක් තුළ තබන්න. ඊළඟ දවසේ චීස්කේක් සූදානම් වේ. අවශ්ය නම්, එය නැවුම් බෙරි සැරසිලි කළ හැක.

මෙහෙවර: 5-6