වට්ටක්කා සහ parsley සමග පැස්ටා

අංශක 230 දක්වා උඳුන උෂ්ණත්වය උෂ්ණත්වය. විශාල සාස්පෙනේ දී ලුණු සහිත ජලය ගෙඩියක් ගෙන එන්නේ අමුද්රව්ය: උපදෙස්

අංශක 230 දක්වා උඳුන උෂ්ණත්වය උෂ්ණත්වය. විශාල සාස්පෙනේ දී ලුණු සහිත ජලය නභිගත කරන්න. ෙබ්කිං තහඩු මත, වට්ටක්කා, ළූණු, සුදුළූණු, තෙල් තෙල්, ලුණු සහ ගම්මිරිස් සමග 2 හැදි ය. එළවළු බ්රෙගිලු සහ තෙතමනය, විනාඩි 20 කට වරක් කලවම් කර, පහළ පහළ තට්ටුවේ පිළිස්සීම. මේ අතර, ආහාර සැකසීමේ දී පාන් හා ඉතිරි බටර් 2 හැදි ඒකාබද්ධ, crumb to crush. ෙබ්කිං පත්රයක් මත තබන්න. එක් වරක් ඇවිස්සීමත්, විනාඩි 5 සිට 6 දක්වා රත් පැහැති දුඹුරු පැහැති තෙක් ඉහළ පෙට්ටියේ පිළිස්සීම. පිසූ තෙක් තාපාංකය තුළ පැස්ටා බඳුනකට තම්බා. ඉවුම් පිහුම් කිරීමෙන් පසු ඉතිරි වීදුරුවක් 1/2 කෝප්ප කල් දමන්න. පැස්ටා සිට වතුර කාන්දු වන අතර ඒවා නැවත පඳුරට ආපසු ගෙන යයි. වට්ටක්කා, පරෙස්සම් සහ parsley මිශ්රණය එකතු කරන්න. ටිකෙන් ටික දියර එකතු කරන්න. පොටෑසියම් චීස් සමග යමඟ සමග පොටෑසියම් සහ, අවශ්ය නම්.

මෙහෙවර: 4