කැඳවුම්වලින් පෑන්ෙක්ස්

Zucchini විශාල කෝණයන් මත රත් කර ඇත. ලූනු පිරිසිදු කර කරකිරි අමුද්රව්ය: උපදෙස්

Zucchini විශාල කෝණයන් මත රත් කර ඇත. ලූනු පිරිසිදු කර එම කෝණයන් මත රත් කර ඇත. Zucchini වලට එක් කරන්න. ඉපිලෙන ස්කොෂ් යුෂ - එය අපට අවශ්ය නොවේ. සෝස් සූදානම් කරන්න. බඳුනට සුදුළූණු මිරිකා දමමු. සුදුළූනු මෙයොනීස්, ලුණු හා ගම්මිරිස් එකතු කරන්න. හොඳින් මිශ්ර - සෝස් සූදානම්. බිත්තර, පිටි සහ එළවළු තෙල් සමග zucchini මිශ්ර කරන්න. Solim, රස ගම්මිරිස්. ස්ට්රිංගින්. නැවතත්, ඇනූ අතිශයින් දියර ලෙස හැරී නම්, අපි යුෂ ඉවතට. කබලෙන් ලිපට අපි එළවළු තෙල් උණුසුම් කරමු. අපි දෙපැත්තෙන්ම අපේ ඩ්රැනිකි බදිනවා. ප්රවේශම් වන්න - අර්තාපල් වඩා අලංකාර අර්තාපල් පෑන්කේක් ඉතාම කුඩා වේ, එබැවින් ඒවා හැරවීමට පහසු නැත. පෑන්කේක් කබොල්ලේ ෆ්රයිඩ්, අපේ සෝස් සමග කෑමක් සහ ග්රීස් මත තබා ගන්න. මිනිත්තු කිහිපයක් සඳහා සෝස් පොඟවා අපි එය මේසය වෙත සේවය කරමු. ප්රසන්න!

මෙහෙවර: 3-4