මොළේ ඇති මොළය

අපේ අමුද්රව්ය අපගේ ආහාරය සොයා බලයි. ඇස් කණ්ණාඩිය අඩුයි, එය? :) උපදෙස්

අපේ අමුද්රව්ය අපගේ ආහාරය සොයා බලයි. මෙම කණ්නාඩිය දුර්වල සිතුවිලි සඳහා නොවේ, එය නොවේ ද? :) අපි චිත්රපට වලින් මොළය ඉවත් කර, පසුව අපි පැය භාගයක සීතල ජලය පොඟවා ගැනීම, සෑම විනාඩි 10 කට වරක් වෙනස් කිරීම. වතුර කොළ, ලුණු, විනාකිරි සහ ගම්මිරිස් ඇට එකතු කරන්න. විනාඩි 20 ක් පමණ කුක්. ඊට පස්සේ අපි අපේ මොළය colander දී විසි, ජල කාණු, සහ මොළය - සිසිල්. නැවත වරක් අපි චිත්රපට වලින් මනස පිරිසිදු කරන්නෙමු. එවිට මොළයේ එක් අර්ධයක් අඩුවෙන් කපා බිත්තර බිංදු කපා දමන්න. ඊට පස්සේ, අපි මොළේ යමක්කන්නන් තුල කඩා වැටෙනවා. දෙපැත්තට රන් වළයක් තෙක් උණු කර බටර් මත ආහාරයට ගන්න පිදුරු අර්තාපල්, එළවළු සහ ප්රියතම සෝස් සමඟ සේවය කර ඇත. Bon appetit!

සේවය: 6-7