ෂි උයරල්

මගේ බ්රිස්කට්, චිත්රපට අතුරින්, අතිරික්ත මේදය කපා, විශාල කෑලි කපා. අමුද්රව්ය : උපදෙස්

මගේ බ්රිස්කට්, චිත්රපට අතුරින්, අතිරික්ත මේදය කපා, විශාල කෑලි කපා. අපි බල්බ යුගලක් සහ සාස්පාන් යුගලයක් සමග කපන ලද බ්රිස්කට්, ජලය වත් කරන්න (ඔබට ලීටර් 4 ක් අවශ්යයි) සහ පිසීමට සකසා ඇත. පිසීමේ දී පයින් ඉවත් කිරීම සඳහා එකම වේලාව අමතක නොකර, පැය 1 ක් පමණ, මන්දගාමී උනු සමග කුක්. චිකන් බඩ තරයේ සේදීම හා අහඹු කෑලි කපා. පර්ල් කැඳ සෝදා ඇත. සූප පිළියෙල කරන ලද පැයට එකඟ වූ පැය අවසානයේ, අපි මස් සුප් හොද්දෙන් එළවළු හා මස් ඉවත් කරමු. එළවළු තවදුරටත් අවශ්ය නොවනු ඇත, සහ අවශ්ය නම්, ආහාර පිසීමේ අවසානයේ දී සුප් එකට එකතු කළ හැකිය. ඉතිරි සුප් හොද්ද තුළ අප විසින් බඩ හා මුතු ලෝම, මධ්ය කාලීන තාපය සඳහා විනාඩි 20 ආහාර පිසීමට. මිනිත්තු 20 ක් පමණ පසු, පර්ල් බාබකියු රසය උත්සාහ කරන්න. අපි එය ප්රායෝගිකව සූදානම් කිරීමට අවශ්යයි. තවමත් අපිරිසිදු වුවහොත්, අපි සූදානම කරා ළඟා වන තුරු තවදුරටත් උයන්න. මේ අතරතුර සුප් පිපිඤ්ඤා - අපි ෆ්රයිඩ් කරමු. ඉතිරි ලූනු විනිවිද පෙනෙන තෙක් බටර් දී ෆ්රයිඩ්, තුනී මුදු කපා ඇත, පසුව විනාඩි 5-7 සඳහා තක්කාලි පාප්ප හා ස්ටූ එකතු කරන්න. කප් කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම් වන විට - කපා අර්තාපල් පෑන් වෙත එක් කරන්න. අපි පිසින විට, නභිගත කිරීමට අර්තාපල් සමඟ සුප් ගෙන එයි - කබලෙන් ලිපට ලූනු රෝස් එකතු කරන්න. නැවත වරක් නැවත වරක් නභිගත කරන්න, වහාම අපි අතිරික්ත ක්ෂීරපථයක් සමඟ සුප් ගෝවා සඳහා එකතු කරමු. අපි ගෝවා අපේක්ෂිත කොන්දේසියක් සඳහා අපි තවත් 10-20 විනාඩි ආහාර පිසීම - සමහරක් මෘදු, සමහර විට තවත් දැඩි ලෙස. ආහාර පිසීම අවසන් කිරීමට පෙර 5 සඳහා විනාඩි, අපි ලුණු හා ගම්මිරිස් සඳහා නියාමනය, අපි අවශ්ය නම් හරිත හා තැම්බූ සුදුළූණු එකතු කිරීමට අවශ්ය නම් - අපි සුප් හොද්ද මත පෙරන ලද සුප් වෙත ආපසු. අපි පියනක් යට තබා ගැනීමට විනාඩි දහයක් සුප් ලබා දෙමු, පසුව අපි තහඩු මත වත් කර සේවය කරන්නෙමු. Shchy Urals සූදානම්!

මෙහෙවර: 8