ඉස්සන් වගාවේ වම්බටු

වම්බටු සාම්ප්රදායික අර්ධ කපා. අපි මාංසය කපන්නෙමු. එය නොකෙරේ, අමුද්රව්ය ගැන කපන්න . උපදෙස්

වම්බටු සාම්ප්රදායික අර්ධ කපා. අපි මාංස කපන්නෙමු. එය එළිමහනේ නොගෙන, එළවළු සීතල, තරමක් ලුණු සහිත ජලය තුළ තබමු. මෙම වම්බටු නිසා ඔවුන්ගේ තිත්තකම නැති වී යයි. එවිට අපි වම්බටු සිට වම්බටු එළියට සහ සිහින් ව කපා. දැන් කැටිසිමුමෙන් බේක් කරන ලද පතල් 15 ක් දාන්න. එය සූදානම් වන විට, එය අපායෙන් ඉවත් කර, බීජ ඉවත් කර එය කපා. කැරට් හා සැල්දිරි අර්ධ නිමා වන තෙක් කුඩා කැට කපා. ලූනු සිහින් ව කපන්න, එය විනිවිද පෙනෙන තුරු සූරියකාන්ත තෙල් දී එය මාරු. අපි එය එළවළු පෙර කපා - කැරට්, ගම්මිරිස් සහ සැල්දිරි. මිනිත්තු පහකට පසුව, අපි තක්කාලි, පැරිල් හරිතයන්, ඩස්කළු සුදුළූණු, වර්ණදේහ, කළු බිම ගම්මිරිස්, ලුණු, වම්බටු මස් එකතු කරමු. සෑම විනාඩියකටම මිනිත්තු 5 ක් මුළුමනින් ම ඇවිදින්න. අපි හිස් වොෂ් පැටවුන් මත පැතිරීම, ප්රතිඵලයක් එළවළු උත්සවයක් ඔවුන් පිරවීම, එය ආලේප ෙබ්කිං පත්රයේ ව්යාප්ත වේ. සෑම අර්ධයක් ම 15-20 විනාඩි උඳුන තුල තක්කාලි සහ කේක් පෙති කපන ලද ඇත. සකස් කළ දීසිය සිසිල් වන අතර සීතල සේවය කර ඇත.

මෙහෙවර: 3