ජැමෙයිකානු චිකන් සලාද

චිකන් ෆිල්ටරය සුළු වශයෙන් කපා ඇත (එක් කැබැල්ල නිහඬයි) අමුද්රව්ය: උපදෙස්

මුලින්ම කුකුළු පැල්ලම් කුඩා කැබලිවලට කපා ඇත (එක් කෑල්ලක් පිසින තෙක් එළවළු තෙල් කැබලි සහ ෆ්රයි නිශ්ශබ්දව තබා ඇත). ඒක ඇත්තටම 3-4 විනාඩි. අපි සලාද කොළ සෝදා පිරිසිදු කර සලාද බඳුනක තබා ගන්නෙමු. Pear ෆිලේට් එක සමාන ප්රමාණයට කෑලි කපා. අපි සලාද සලාද කුකුල් මස්කූරු හා පෙයාර්ස් කෑලි මත පැතිරෙමු. කුකුළු මස් අක්මාව එම ප්රමාණයෙන් හා ෆ්රයි ද කපා, නමුත් දැනටමත් බටර්. 3-4 විනාඩි, සූදානම තෙක්. අපි කුකුළු මස්, ඇඹුල් ක්රීම්, ලෙමන් යුෂ, අබ, සහ කුළුබඩු බ්ලෙන්ඩර් පාත්රය තුලට දමාලමු. සමජාතීය ක්රීම් සෝස් තත්ත්වයට මුසුවීම. ප්රතිඵල සෝස් සලාදයක් වත් කරන්න. ඇවිස්සීමකින් තොරව, අපි මේසයට සේවය කරනවා. සෑම අයෙකුටම තමන්ගේම පිඟානක් ඇවිලවීමට සියලු දෙනා එකඟ වේ. ඉවරයි!

මෙහෙවර: 4