සුදුළූනු සෝස් සමග ෆ්රයිඩ් zucchini

1. මුලින්ම ඔබ zucchini සකස් කිරීමට අවශ්ය: ඔවුන් සෝදා, ජලය ජලය බැස යාමට ඉඩ, ඉඟි කපා, අමුද්රව්ය: උපදෙස්

1. මුලින්ම ඔබ zucchini සකස් කිරීමට අවශ්යයි: ඔවුන් සෝදා, ජලය ඉවතට, ඉඟි කපා, භාගය හරහා එය කපා, සහ සෑම කොටසකින්ම අන්යභාෂාවේ ස්වරූපයෙන් පෙති ඉරීම. අපි බඳුනක, ගම්මිරිස් සහ ලුණු තුළ දිව්. අපි විනාඩි පහකට ඒවා වෙන් කරමු. 2. පිටිවල, අපි එක් එක් පෙති කපා. ඔබට පිටි, රබර්, ධාන්ය, තිරිඟු භාවිතා කළ හැකිය. 3. එළවළු තෙල් රතු පාටින් පෙනෙන තෙක් දෙපස දෙපැත්තේ කූරු පෙති. Zucchini අඩු එළවළු තෙල් අවශෝෂණය, එය ටිකක් සඳහා කබලෙන් පිසීමට අවශ්ය වේ. එසේ නොවේ නම් ඒවා ඉතා තෙල් සහිත වේ. 4. සෝස් සූදානම් කරන්න: parsley සහ ඩිල් සෝදා, ජලය ජලය බැස ගත යුතුය, පසුව ඇඹරීමට, ටිකක් ලුණු සහ මෘදු ස්වර ඇඟිලි, හරිතයන් යුෂ දිය යුතුය. අපි එළවළු තෙල්, සුදුළූණු, වියළි බැසිලු, ඇපල් සයිඩර් විනාකිරි එකතු කරමු. 5. තුවා පිසින ලද ෆ්රයිඩ් පෙත්තක් තබා ගන්න. අතිරේක ඔයිල් ටැපිං අවශෝෂණය කරගත් පසු, අපි zucchini පිඟානක් බවට පත් කර මල් පෙති සකස් කරමින් සිටිමු. පිඟාන මැද තැබූ සෝස් සමඟ Pia.

මෙහෙවර: 4